Аспірантура

«Доктор філософії полює за знаннями заради пристрасті надбання знань. Якщо йому пощастить, його відкриття  може навіть змінити суспільство». 

Так каже про аспірантурупрофесор та проректор і віце-президент з досліджень University of Hong Kong  - Пол Там.

А наша 27 річна викладачка факультету ФСЗМК кафедри масової та міжнародної комунікаціїЮля Гаркавенко, яка вчилася на доктора філософії 4 роки, каже ще це - шанс ще трохи побути студентом.  Вступити до журфаку була її мрія. Тому вона залюбки розповіла нам про своє нелегке навчання.

Що таке аспірантура?
Я знаю багато людей, які так і не змогли попрощатися із університетом після отримання диплома магістра. Науковий драйв та жага до відкриттів - ось що рухає «вічним студентом» на шляху до вступу в аспірантуру. Я б сказала, що це певне хобі або стиль життя людей, які просто люблять вчитися. Інакше як пояснити рішення людини подовжити своє навчання ще на три-чотири роки? Це можливість бути самостійним у своїх наукових пошуках, досліджувати свою тему і розкривати її, надаючи власного бачення. Це шанс щось змінити, зробити власний внесок у розвиток певної галузі знань. І, звичайно, найголовніше - це можливість поспілкуватися із викладачами університету, майстрами своєї справи, віртуозами і людьми з великих літер, людьми, які запалюють серця! А уявіть собі, що така Людина 
 ваш науковий керівник, з яким ви створюєте власний стартап, ваше дисертаційне дослідження. Цікаво, відповідально і драйвово водночас.

Чи є у Вас друзі або знайомі які навчаються на аспірантурі? Як це вплинуло на їхнє життя? 
Дехто з моїх друзів-аспірантів багато подорожують, беруть участь у міжнародних програмах та навчаються в університетах Грузії, Англії та Шотландії. Вивчають свою справу крізь призму місцевих традицій та кухні.  Є і молоді мами у декреті, які пишуть дисертацію у перервах на дитячий сон.  


Як Вам навчалося на факультеті?
Скажу одне. Факультет змінює людей. Я безкінечно вдячна нашим викладачам за знання, атмосферу, тепло і турботу. Це місце, де тебе завжди люблять, де ти можеш ділитися своїми найсміливішими ідеями. Факультет - це натхнення. І кожен, хто потрапляє сюди уже ніколи не буде таким, як раніше. Це безцінний досвід.

Переваги факультету ФСЗМК:
Наш величезний плюс 
 це наші викладачі і дуже різностороння освіта. Коли ми почали навчатися в аспірантурі, то відвідували усі пари потоком - уявіть, найкращі студенти з усіх факультетів. Кожен з нас перфекціоніст. Присутній певний спортивний інтерес, по-дружньому, звичайно. І я скажу Вам, що ФСЗМК дає можливість бути на рівних із фахівцями , які представляють інші галузі знань. Ми багато дискутували із нашими друзями філологами, істориками, філософами, політологами, психологами і це завжди було цікаво.


Я думаю, чи вступати до аспірантури - кожен має вирішити для себе. Немає єдиної формули успіху.  Усе залежить від пріоритетів, можливостей, бажань. Дехто закінчує аспірантуру просто для власного розвитку і якісної освіти, досвіду і спілкування, але потім бачить себе в науковому світі. Дехто, навпаки, уже на першому-другому курсі аспірантури викладає студентам та працює за спеціальністю.

Дайте ТОП-5 порад для абітурієнтів аспірантури.
Топ-5 порад? Для мене усі 5 об'єднаються в одну 
 кайфуйте від того, що ви робите і умійте приймати дорослі рішення.

Ось такими були відповіді Катерини.

«Аспірантура», «молодий аспірант», «аспірантка» – ви мабуть вже багато разів чули ці визначення, однак деякі люди не знають, що це таке або лише пов’язують його з навчанням та вищою освітою. Тож давайте розберемося.

Аспірантура, або як по новому називається PhD,  це  науковий ступінь доктора філософії у більшості країн світу, зокрема в Україні, який запровадили з 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук.

Новий закон про вищу освіту передбачає не тільки нову назву з європейським ступенем, а й зміни в навчанні та документах. З нововведень: додалися лекційні години, наукові роботи стали багатопрофільними, а перед захистом ступеня аспіранти здають екзамени по профільних предметах. Ну и найголовніша крутість – диплом  доктора філософії європейського зразка з QR-кодом.

До речі, ступенем PhD вперше почали номінувати у Болонському університеті в 1130 році, а потім в 1231 році Паризьким університетом. PhD залишається найвищим науковим ступенем у більшості країн світу. Треба зауважити, що ступінь не має безпосереднього відношення до галузі сучасної філософії, його отримують дослідники всіх (в Україні) наукових галузей, наприклад: доктор філософії в літературі або доктор філософії в фізицідоктор філософії в медицині. Це зумовлено традиціями, започаткованими у середньовічних університетах, стандартна структура яких зазвичай передбачала наявність факультетів філософії, юриспруденції, теології та медицини. В країнах західної Європи та США прийнято розділяти ступені з філософії, медицини, права та теології (наприклад: доктор медицини, доктор права, тощо).

Аспірантура – це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Спочатку аспірант визначає цікавий для нього науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає літературу, проводить експеримент, результат якого обробляє. Аналізує, порівнює отримані дані з тими, які вже зробили інші науковці. Це все робиться заради висновків, які аспірант робить у кінці. Це називається кандидатська дисертація. Це щось серйозніше та науковіше ніж курсова та дипломна робота. 

На ФСЗМК підготовкою кадрів вищої кваліфікації займається завідувачка відділу - Іщенко Наталія Степанівна.
Телефон: 374-98-25
E-mail:aspdnu@i.ua
Детальну інформацію про вступ до аспірантури ви можете знайти на сайті університету ДНУ ім. О. Гончара http://www.dnu.dp.ua/ru.  

Вступ до аспірантури

Терміни
Аби отримати Доктора філософії в аспірантурі треба вчитися чотири роки. Туди приймають громадян України, іноземців, а також осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, та здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання.

Відділу аспірантури та докторантури в ДНУ ім. Гончара працює: з 01 січня по 31 грудня – щодня з 09.00 години до 16.30 години,  крім суботи, неділі та святкових днів, встановлених у відповідному порядку.

Подати документи на вступ у приймальній комісії комісія університету можна з 02 липня й до 26 липня.  Вступні іспити зі спеціальності, іноземної мови та додаткові вступні випробування (при вступі з іншої спеціальності) проводяться з 28 серпня по 7 вересня. 
Рейтингові списки вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюються не пізніше 12 вересня. Зарахування осіб, які вступають на навчання в університеті для здобуття ступеня доктора філософії за державним замовленням, здійснюється не пізніше 18 вересня, за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 02 жовтня.

Перелік документів для вступу
– особиста заяву на ім’я ректора, у якій вказується форма навчання та спеціальність;
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
– документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
– особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
– 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
– список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності). Усі копії завіряються за оригіналами представником відділу аспірантури та докторантури (приймальної комісії) університету в установленому порядку. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінали документу про вищу освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається вступником особисто в десятиденний термін після зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії. 

Конкурсний відбор й організація конкурсного відбору
Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії осіб, які виконали такі умови:
– оцінки додаткових вступних випробувань (у разі вступу на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю)
– не менше 75 балів за шкалою від 0 до 100 балів, що відповідає оцінці «зараховано» за шкалою «зараховано»/«не зараховано»;

 оцінки вступного іспиту з іноземної мови та спеціальності – не менше 60 балів за шкалою від 0 до 100 балів.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на підставі конкурсних балів осіб, які беруть участь у конкурсі. Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*ОУ

Де П1 – оцінка вступного іспиту з спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).
П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 100 балів).
ОУ – додатковий бал за навчальні та наукові досягнення розраховується як сума балів за окремі показники наукових здобутків вступника згідно таблиці 1. Якщо при цьому значення показника ОУ перевищує 100 балів, то воно встановлюється таким, що дорівнює 100 балів. Учасникам міжнародних студентських олімпіад, призерам II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та одноосібним переможцям II туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, які проводились у період навчання вступника у вищому закладі освіти, нараховується 20 балів за кожний показник відповідного наукового здобутку.
 
Рейтинговий список вступників з їх рекомендацією до зарахування окремо за певною спеціальністю та формою навчання оприлюднюється на веб-сайті університету й інформаційному стенді відділу аспірантури та докторантури (приймальної комісії).

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії