Бюро забезпечення якості освіти ФСЗМК

Склад бюро 2022/2023 н.р.

Гаркавенко Юлія Станіславівна, голова Бюро, заступник декана ФСЗМК з міжнародного співробітництва й виховної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Михайлова Алла Миколаївна, голова НМР ФСЗМК, заступник деканаФСЗМК з навчальної роботи, кандидат філологічних наук.
Темченко Лілія Василівна, секретар Бюро, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації, кандидат філологічних наук.
Іванова Світлана Анатоліївна, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидат філологічних наук.
Куценко Людмила Василівна, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації, кандидат філологічних наук.
Тарасенко Лев Олександрович, голова Ради студентів ФСЗМК, студент групи ЗЖ-19-01.
Савченко Ніколь Андріївна, студентка групи ЗМ-22м-01.
Ткачук Юлія Олександрівна, студентка групи ЗР-20-01.
Фащенко Варвара Сергіївна, студентка групи ЗВ-20-01. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Доповідь на засіданні РЗЯВО ДНУ голови БЗЯВО ФСЗМК (30.06.2021)

Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації (№1 від 04.03.2020)
25.01.2021)
30.06.2021)
27.01.2022)
Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації (№ 1 від 30.09.2022)
Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації (№ 2 від 06.12.2022) 
Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації (№ 3 від 04.01.2023)