Бюро забезпечення якості освіти ФСЗМК

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
Доповідь на засіданні РЗЯВО ДНУ голови БЗЯВО ФСЗМК (30.06.2021)

Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації (№1 від 04.03.2020)
25.01.2021)
30.06.2021)
27.01.2022)