Демченко Максим Володимирович

Виконувач обов'язків завідувача кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій

 

E-mail: demchenko_m@fszmk.dnu.edu.ua
 
ORCID:0000-0002-6219-2250
 
ResearcherID: V-8570-2017
 
GoogleScholar:МаксимДемченко
 
У 1997році закінчивДніпропетровський державний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобув кваліфікацію: політолог, викладач соціально-гуманітарних дисциплін
 
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси, 2011 р., тема дисертації: «Реклама як чинник демократичних перетворень у політичному процесі сучасної України».
 
Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю (2014).
 
Член Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – шість років. Чотирнадцять років стажу у сфері реклами та маркетингу.
 
Сфера наукових інтересів: сучасні технології та напрямки маркетингової комунікації у пост-рекламну епоху, зокрема нейромаркетинг та digital-комунікації
 
Викладає дисципліни:
«Теорія та практика реклами і зв’язків з громадськістю», «Система маркетингової комунікації», «Digital-комунікації», «Digital-технології у рекламі та зв’язках з громадськістю», «Сучасний диджитал промоушн», «Нейромаркетинг – сучасний напрямок маркетингової комунікації», «Медіапланування».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1. Демченко М. В. Фірмова торгівля у сегменті FMCG як інструмент маркетингової комунікації виробника» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Соціальні комунікації. Т. 25. Вип. 17. 2017. С. 32–37
2.Демченко М. В. Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контексті сучасних маркетингових комунікацій //Communications and communicative technologies. Науковий журнал. Дніпровський національний університет. Вип. 19. 2019. – С. 41–48.
3. M. Demchenko. Маркетингова комунікація в пострекламну епоху та українська практика// Communications and Communicative Technologies. №21. 2021. С. 23-32.
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
Глава у монографії: Демченко М. Світові тренди й особливості сучасної маркетингової комунікації сегмента FMCG. Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : Журфонд, 2021. С. 46–59. (1, 6 д.а.) 

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

  1. Ужгородський національний університет, ГО «Медіа перспективи». Участь у тренінгах, майстер-класах, круглих столах у межах проекту «Сприяння етнічній толерантності в Закарпатті шляхом запуску мультимедійної платформи» (2018-2019 рр.), 60 годин/2 кредити
  2. ДНУ ім. О. Гончара, Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи», 12.04 – 22.04 2022, 60 годин/2 кредити
  3. ДНУ ім. О. Гончара, Тренінг-курс «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність», 25.04-05.05.2022, 60 годин/2 кредити
  4. Ужгородський національний університет, Навчальний курс у форматі зимової школи «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти», 16.02-18.02.2022, 18 годин/0,6 кредити
  5. ДНУ ім. О. Гончара, Стажування за фахом з метою вдосконалення професійної підготовки, знайомство та опанування новітніми методиками викладання фахових дисциплін, 24.05-24.06.2022, 60 годин/2 кредити