Для абітурієнтів бакалаврів та магістрів!

Бакалаврат

Освітня підготовка бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» триває 4 роки. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара наявні як денна, так і заочна форми навчання.
Протягом чотирирічного терміну, студенти вивчають більше 50 навчальних дисциплін. Опис освітніх програм шакуйте на офіційному сайті ДНУ

 

Студенти, які навчаються на спеціальності 061 Журналістика, обов’язково проходять навчальну практику на другому та третьому курсах. Практика здійснюється на базі міських ЗМІ (газетних редакцій, телестудій, радіостанцій або інформаційних агенцій), рекламних агенцій, рекламних відділів ЗМІ та видавництв. На четверому курсі обов'язковою є переддипломна практика. 

Інформація про процедуру вступу на спеціальність 061 Журналістика наявна на офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.


Детальніше про умови вступу та дні відкритих дверей можна дізнатися тут


Магістратура

Факультет систем та засобів масової комунікації пропонує своїм вступникам за другим (магістерським) рівнем освітні програми "Медіакомунікація" та "Реклама і зв’язки з громадськістю"

 

Навчання у магістратурі передбачає проходження студентом виробничої та переддипломної практик.  Вона здійснюється на базі тієї організації, яка може стати місцем майбутнього працевлаштування випускника.

Тарифи на навчання за другим (магістерським) рівнем, а також актуальну інформацію про правила прийому до магістратури шукайте на офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара