Для абітурієнтів бакалаврів та магістрів!

Бакалаврат

Освітня підготовка бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» триває 4 роки. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара наявні як денна, так і заочна форми навчання.
Протягом чотирирічного терміну, студенти вивчають більше 50 навчальних дисциплін.

Перелік деяких навчальних дисциплін бакалаврського рівня

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1
 
Українська мова у професійному спілкуванні Історія виникнення преси Журналістська етика
2 Теорія та історія журналістики Основи інтернет-журналістики
3
 
Історія та культура України Релігієзнавство Іншомовні засоби масової комунікації
4 Історія української культури Філософія Агенційна журналістика Крос-медійна редакція
5 Теорія та історія соціальних комунікацій Медіакритика
 
6
Практична стилістика Вибрані розділи трудового права Сучасна телерадіожурналістика
7 Видавнича справа та літературний процес
8 Фізична культура
9 Теорія та історія реклами та зв'язків з громадськістю
10 Іноземна мова (англійська) Професійна підготовка Мультимедійна журналістика
 
11
Авторський текст у медійному дискурсі Газетно-журнальне виробництво Безпека життєдіяльності та охорона праці Основи наукових досліджень в галузі / Науковий практикум
12   Політологія / Основи економіки / Соціологія Основи аудіовізуальних засобів масової інформації Інформаційно-аналітична робота в засобах масової комунікації
 
13
    Прикладні соціально-комунікаційні технології Комунікаційна лінгвістика
14     Журналістика даних  
 
Студенти, які навчаються на спеціальності «Журналістика», обов’язково проходять навчальну практику на другому та третьому курсах. Практика здійснюється на базі міських ЗМІ (газетних редакцій, телестудій, радіостанцій або інформаційних агенцій), рекламних агенцій, рекламних відділів ЗМІ та видавництв.

Тарифи на навчання за першим (бакалаврським) рівнем можна переглянути тут.

Інформація про актуальний перелік конкурсних предметів для вступу на спеціальність «Журналістика» наявна на офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Творчий залік зі спеціальності «Журналістика»

            Творчий залік передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми бакалаврського рівня на основі здобутих раніше знань, вмінь та навичок.
            Умови для проходження творчого заліку. У зазначений термін Ви маєте надіслати на електронну скриньку pk@dnulive.dp.ua наступні документи:
  1. Заяву на участь у творчому заліку за наступним зразком: (Заява на творчій залік.PDF);
  2. Відсканований або сфотографований текст Вашого есе у форматі JPEG, PNG або PDF.
Вимоги до есе:
  1. Зміст есе має відповідати вказаній темі;
  2. Обсяг есе не може перевищувати чотирьох сторінок формату А4;
  3. Есе повинно бути написаним від руки;
  4. Текст есе має бути розбірливим, а його електронне зображення – якісним.
Увага. Файли, подані з незадовільною якістю або пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.
            Факт отримання есе буде підтвердженим електронним листом на Вашу поштову скриньку.
Творчий залік не додається до конкурсного балу. Оцінка буде виставлена за принципом «Залік/Незалік». Лише вступники, які успішно склали творчій залік, допускаються до конкурсного відбору за спеціальністю «Журналістика».
Детальніше про умови вступу та дні відкритих дверей можна дізнатися тут

Магістратура

Факультет систем та засобів масової комунікації пропонує своїм вступникам 4 напрями підготовки за другим (магістерським) рівнем.
 
Спеціальність
 
Форма навчання
 
Термін
навчання
Можливість
вступу з
іншого
напряму
 
061 Журналістика (Медіакомунікації)
 
Денна 1 рік та
5 місяців
Так
Заочна 1 рік та
5 місяців
Так
 
061 Журналістика (Видавнича справа та редагування)
 
 
Денна
 
1 рік та
5 місяців
 
Так
 
061 Журналістика (Реклама та зв`язки з громадськістю)
 
 
Денна
 
1 рік та
5 місяців
 
Так
 
061 Журналістика (Журналістика)
 
 
Денна
1 рік та
10 місяців
 
Так

Магістерська освітня програма передбачає вивчення більше 30 навчальних дисциплін.

Перелік основних навчальних дисциплін магістерського рівня (ОПП)

 
 
Назва дисципліни
 
 
 
Назва дисципліни
1. Медіапроекти 13. Цивільний захист
2. Методологія дослідження соціальних комунікацій 14. Видавнича стратегія та літературний процес ХХ-ХХІ століть
3. Міжкультурні комунікації 15. Сучасні медійні концепти
4. Прикладні соціально-комунікаційні технології 16. Теорія та історія соціальних комунікацій
5. Наукове спілкування іноземною мовою (англійська, німецька) 17. Методолгія та організація наукових досліджень
6. Світові комунікативні моделі 28. Світові міграційні процеси /Етнополітика
7. Медійний практикум 19. Лінгвістичні основи інфосфери
8. Медіалінгвістичні технології 20. Сучасний масмедійний дискурс / Світовий інформаційний простір
9. Педагогіка та психологія вищої школи 21. Книгознавство та бібліотекознавство
10. Соціальні проекти / Мережева комунікація 22. Теорія переговорів/ Міжнародні організації
11. Комунікаційний практикум 23. Наукова комунікація
12. Світові комунікативні моделі / Трансмедійна комунікація 24. Сучасний медійний простір. Структура сучасного медіасередовища
 
Навчання у магістратурі передбачає проходження студентом виробничої та переддипломної практик.  Вона здійснюється на базі тієї організації, яка може стати місцем майбутнього працевлаштування випускника.

Тарифи на навчання за другим (магістерським) рівнем можна переглянути тут.

Актуальну інформацію про правила прийому до магістратури шукайте на офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара