Друкуйся у Віснику та збірнику наукових праць "Масова комунікація у глобальному та національному вимірах"

Вісник Дніпровського університету

Серія "Соціальні комунікації"
Наукове видання
"Вісник Дніпропетровського університету" серія "Соціальні комунікації" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У виданні друкуються як викладачі, так і студенти, які діляться своїми актуальними надбаннями.

Науковці у "Віснику" розглядають прояви масової комунікації і суміжні проблеми як у історичному аспекті, так і в сучасному вияві. Так, темами можуть і і протоформи реклами у Київській Русі, так і кросмедійний характер різноманітних видань.
Видання призначене для науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх, кого цікавлять проблеми сучасної комунікативістики.

"Вісник Дніпропетровського університету" серія "Соціальні комунікації" виходить один раз на рік. Видається українською, російською та англійською мовою, тобто містить наукові надбання різними мовами.

"Вісник" видається з 1993 року, у той час серія називалася "Літературознавство та журналістик", а з 2008 року "Соціальні комунікації". На сьогодні містить уже 24 томи.

Головний редактор: Демченко Володимир Дмитрович, д-р філол. наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Заступник головного редактора: Бутиріна Марія Валеріївна, д-р наук із соціальних комунікацій, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Відповідальний секретар: Гудошник Оксана Василівна канд. філол. наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
З редакцією можна зв`язатися за електронною адресою: fszmk.dnu@gmail.com
А з випусками познайомитися на сайті видання: vesnik-fszmk.dp.ua

  Збірники наукових праць «Масова комунікація у глобальному та національному вимірах»

 УДК 316.77 : [070 : 659.4]] (082)
 М 31
 
 Вміщені наукові дослідження за результатами науково-дослідних робіт факультету систем і засобів  масової  комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: "Українська  медіасистема в  контексті трансформацій глобальних соціальних комунікацій" (ФСЗМК-35-16, Реєстр. №  0116U002222),  "Реклама та зв’язки з громадськістю як прикладні соціально-комунікаційні технології"  (ФСЗМК-34-16, Реєстр.  № 0116U002223), "Освітні константи підготовки редактора у полікультурному с  суспільстві" (ФСЗМК-36-16,  Реєстр. № 0116U002221).
 
 Для студентів, аспірантів, викладачів ВЗО та наукових закладів.
 
 Затверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації  Дніпропетровського  національного університету імені Олеся Гончара.
 Протокол № 10 від 16.05.13 р.
 
 Перезатверджено на засіданні Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації  Дніпропетровського   національного університету імені Олеся Гончара.
  Протокол № 9 від 19.04.18 р.
 
   Редакційна колегія
   д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко (відповідальний редактор), д-р наук із соц. ком., проф. М. В.  Бутиріна, д-  р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, д-р філол. наук, проф. О. О. Гусєва, д-р філол. наук,  проф. Л. А.  Мироненко, канд. філол. наук, доц. Л. В. Темченко, канд. філол. наук, доц. І. С. Бучарська,  канд. наук із соц.  ком., доц. А. М. Бахметьєва, канд. філол. наук, доц. І. М. Сухенко, канд. наук. із соц.  ком., доц. Л. В. Хотюн,  доц. Т. О. Полякова, канд. філол. наук, доц. В. В. Павленко, канд. наук із соц.  ком., доц. Г. Е. Маркова, канд.  наук із соц. ком., доц. А. В. Гусєв, канд. наук із соц. ком., доц. Г. Д. Гурчіані, канд. філол. наук, доц. С. Ю. Жарко, канд. філол. наук, доц. Н. М. Блинова, канд. філол. наук, доц. Л. О. Губа, канд. філол. наук, доц. Н. І. Іванова, канд. філол. наук, доц. Л. В. Куценко, канд. філол. наук, доц. А. А. Михайлова, канд. філол. наук, доц. Н. Є. Полішко, канд. філол. наук, доц. О. В Терханова, канд. філол. наук, доц. О. В. Назаренко, канд. наук із соц. ком., доц. А. В. Лященко, канд. наук із соц. ком., доц. В. В. Мироненко, канд. політ. наук, доц. М. В. Демченко, канд. філол. наук, доц. С. І. Іванова, канд. іст. наук, доц. О. І. Обласова, канд. філол. наук, доц. О. В. Гудошник (відповідальний секретар), канд. філол. наук, доц. О. В. Кирилова (відповідальний секретар).
 
Всі наукові тексти, що опубліковані у збірнику, пройшли процедуру внутрішнього рецензування.