Кирилова Оксана Вікторівна

в. о. декана факультету систем і засобів масової комунікації


E-mail: kyrylova_o@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0001-5393-0138
ResearcherID: T-6137-2017
GoogleScholar
ResearchGate
SSRN

У 1998 році закінчила Дніпровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію журналіста.

Кандидатка філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – Журналістика (2005), тема дисертації: «Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми)».
Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації (2007).
 
Членькиня редакційної колегій наукового журналу, включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) Communications and Communicative Technologies.

Участь у професійних об’єднаннях. Членькиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 8 років.

Сфера наукових інтересів: сучасні світові медіа, мультимедійна журналістика, сучасне новинне виробництво, медіаосвіта та медіаграмотність, наукова та науково-популярна журналістика, кросмедійна система.

Викладає дисципліни: «Газетно-журнальне виробництво», «Сучасні світові ЗМІ», «Макетуванні і верстка»,
«Мультитмедійна журналістика»
 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:
Pashchenko В., Kyrylova O., Pavlenko V., Blynova N. The implementation of a new pop cosmopolitanism concept in the process of mediatization of Japanese mass culture. Journal of Print and Media Technology Research. 2021. 10 (3). P. 179-192. DOI: 10.14622/JPMTR-2105. (WoS, Scopus)

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
Кирилова О., Чорнобильський А. Соціальний обмін емоціями у системі соціальних медіа: результати аналізу коментарів до крипіпасти на платформі Reddit. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. 27 (4). С. 245-251. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.4.7 (Фахове видання. Соціальні комунікації, журналістика. Категорія «Б»)
Кирилова О. Наукова та науково-популярна журналістика: складнощі дефініції понять і типологізації медіа. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. 27(3).C. 141–148. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.3 (Фахове видання. Соціальні комунікації, журналістика. Категорія «Б»)
Kyrylova O. Ukrainian perspectives of immersive journalism. Communications and Communicative Technologies. 2020. Issue20. P. 49-55. https://doi.org/10.15421/292007 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «В»)
Pashchenko B., Kyrylova O.  Globalization of manga: rationale of its popularity in the world in comparison with Ukraine. Держава та регіони. 2019. № 3(39). С. 56-62. URL: http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/article/view/522 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «Б»)
Кирилова О. В. Імерсивна журналістика: чинники ефективного функціонування. Communications and Communicatve Technologies. 2019. Issue 19. С. 48–55. DOI: 10.15421/291907 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «В»)
Блинова Н.М., Кирилова О.В.  Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту. Communications and Communicatve Technologies. 2018. Issue 18. С. 14–23. DOI: 10.15421/291802 (Фахове видання. Соціальні комунікації)
Кирилова О. В. Імерсивна журналістика: досвід світових новинних ресурсів. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2017. Вип. 17. С. 51–57. URL: https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/104/101 (Фахове видання. Соціальні комунікації)

Підручники, навчальні посібники, монографії:
Кирилова О. Журналістика довгої форми у системі диджитальної медіапрактики. Медіанаративи. Колективна монографія. Дніпро : Ліра, 2022. С. 30-42
Кирилова О. Подкастинг як перспективний напрям медіадіяльності. Медіанаративи. Колективна монографія. Дніпро : Ліра, 2022. С. 77–89
Кирилова О., Чорнобильський А.  “Соціальна мережа” як метафеномен: досвід функціонування онлайнової платформи Reddit. Медіасфера: локальна та глобальна : колективна монографiя. Дніпро : Журфонд, 2021. С. 60-87.
Кирилова О. Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій. Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографiя. Дніпро : Грані, 2020. С. 70-84.
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Макетування і верстка» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Іншомовні засоби ЗМІ» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-медійна редакція» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасний медійний простір» (2020)

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
Савченко Н. А., Кирилова О.В. Телебачення Дніпра за часів незалежності. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи" на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна, 13–14 травня 2021 р.). Львів. 2021.
Алєксєєнко О., Кирилова О. Особливості фотопрезентації новинного контенту в Pinterest. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2021.  С. 7–8.
Ковальська Д., Кирилова О. Функціональна специфіка дитячих видань. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 13–15.
Ломонос Є., Кирилова О. Диджитальні освітні ресурси з ораторського мистецтва: огляд структурно-функціональних особливостей. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 22–24.
Малієнко І., Кирилова О. Провідні формати контенту у спортивному сегменті YouTube. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 26–28.
Павлюк А., Кирилова О. «(Не)Рівні»: сексизм у ХХІ столітті. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 52–54.
Попкова Д., Кирилова О. Дніпро у об’єктиві радянських кінокамер. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 54–56.
Девятко В., Кирилова О. Структурно-функціональна специфіка онлайнової візитки. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. С. 74–76.
Савченко Н. А., Кирилова О.В. Телебачення Дніпра за часів незалежності. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи" на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна, 13–14 травня 2021 р.). Львів. 2021.
Москаленко С. А., Кирилова О. В. Дистанційна медіаосвіта: досвід реалізації через мобільний додаток. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2020. Вип. 13. С. 101-107.
Кучер Д., Кирилова О. Мультимедійні практики в системі медіаосвіти: порівняльний аналіз ресурсів Very Verified (Україна) та NewseumED (США). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2020. Вип. 13. С. 68-73.
Малієнко І., Кирилова О. Специфіка сучасної спортивної комунікації (на основі комунікаційної моделі Г. Лассвела). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2020. Вип. 13. С. 79-83.
Чорнобильський А., Кирилова О. Трансформація топоніму «Чорнобиль» у прецедентний феномен. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2020. Вип. 13. С. 138-143
Кирилова О. В. Paywall vs. open journalism: досвід взаємодії з аудиторією «The New York Times» та «The Guardian». Science and society. Proceedings of the 9th International conference. Hamilton, Canada. 2019.  P. 221–226.
Кирилова О. В., Малієнко І. О. Методологічні засади створення спортивного прогнозу. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 11. С. 34–41. DOI: 10.5281/zenodo.2816764.
Кирилова О.В., Кондаурова К.І. Специфіка світового поширення відеострімінгової платформи Netflix. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 10. С. 34–41.
Кирилова О.В., Москаленко Н.О. Функціональна специфіка районної преси (на прикладі газети Петропавлівського району «Степова зоря»). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 10. С. 67–73.
Кирилова О. В, Прокопчик Т. В. Крим: зона, вільна від незалежних етнічних ЗМІ. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 10. С. 92–97.
Кирилова О. В., Чорнобильський А. В. Особливості «Поттеріани» як трансмедійного проекту. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 10. С. 154–158.
Кирилова О.В., Анацька Г. Ю. Тематичні групи та особливості формату «відео-360» Youtube-каналу National Geographic. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 9. С. 5–11.
Кирилова О. В., Євдокимова О. А Американський поліцейський процедурал: генеза формату та проблеми типології. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 9. С. 25–33.
Кирилова О. В., Леона О. І. Соціальна мережа Instagram як онлайн майданчик просування модного бренду. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 9. С. 46–52.
Кирилова О. В., Прощенко В. О. Підходи до визначення поняття «крос-меда». Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 9. С. 97–105.
Кирилова О.В., Шевцова К.Л. Видозміна формату журналістського розслідування на прикладі публікацій у світовій пресі. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 9. С. 159–165.
Кирилова О. В., Горб К. В. Використання засобів інтерактивних лекцій у процесі медіаосвіти в українських ВНЗ. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 8. С.  32–37.
Кирилова О. В., Кондаурова К. І. Інтертекстуальність «Сімпсонів» у соціокультурному середовищі. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 8. С. 50–64.
Кирилова О. В., Прощенко В. О. Принципи онлайн-діяльності «The New York Times». Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 8. С. 93–97.
Крицкова Н. В., Кирилова О. В. Функціональні особливості YouTube на сучасному етапі прогресивного розвитку інтернет-телебачення на прикладі українських YouTube каналів. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип.7. С. 56-60
Микало О. М., Кирилова О. В. Віртуальна реальність і журналістський сторітелінг. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. С.74-79
Москалець Є. Д., Кирилова О. В. Концепт загальнонаціональних фінансових видань Індії в мережі Інтернет. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. С.89-93.
Пащенко Б. Г., Кирилова О. В. Типологічні особливості журнальної періодики Японії Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. С. 98-103.
Прокопчик Т., Кирилова О. В. Своєрідність подання інформації кримськотатарськими телеканалами. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. С. 103-109.
Шевцова К. Л., Кирилова О. В. Журналістське розслідування як метод залучення аудиторії. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. С. 145-149.

Сертифікати про підвищення кваліфікації (тут можна додати скани або ж відомості про проходження підвищення):