Куценко Людмила Василівна

 
Посада: доцентка
E-mail: kutsenko_l@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-6050-5655
ResearcherID: V-9496-2017
GoogleScholar: Ludmyla Kutsenko
У 1989році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література» та здобула кваліфікацію “філолог,викладач української мови і літератури".
Кандидатка філологічних наук наук за спеціальністю 10.01.01 –  українська мова (1995), тема дисертації: «Вигукові фразеологізми української мови”.
Доцентка кафедри філологічної та культурологічної підготовки журналістів 1996-2006 рік; доцентка кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації 2006-2022 рік; доцентка кафедри «Медіакомунікацій та комунікаційних технологій» з 2022 року.
Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 4 роки.
Сфера наукових інтересів:теорія та практика редагування, медіастилістика, мова ЗМІ
Викладає дисципліни:основи професійної комунікації, загальна теорія редагування, медіа стилістика, комунікативна девіатологія, коректура в ЗМІ, редакторсько-видавничий фах.
Основні наукові та навчально-методичні праці
У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
 Куценко Л. В. Чинники успішності краудфандингу у видавничій справі: світовий та український досвід. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2020 № 4 (40). С. 64–72  http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_4_11
Куценко Л.В., Романовська О.І. «Жанри японської літератури на видавничому ринку України» //Вісник Дніпропетровського університету, 2014. Т. 22, № 12. Серія Соціальні комунікації. Випуск 14 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnusc_2014_22_14_14
Підручники, навчальні посібники, монографії:
 Куценко Л. В. До питання про мовну компетентність редактора Культурно-комунікативні виміри видавничо-редакційної діяльності. Колективна монографія / за _ред. _проф. . Підмогильної Н.В. -  Дніпропетровськ: Адверта, 2018. С. 50-59
Куценко Л. В., Терханова О. В. Редакційна політика глянцевих журналів Медіасфера: локальне та глобальне//Колективна монографія за заг. ред.  В. Д.Демченка Дніпро, 2021.  С. 156 – 169.
 Куценко Л. В. «Видання японської літератури на книжковому ринку України»//Культурно-комунікативні виміри видавничо-редакційної діяльності. Колективна монографія / за ред. проф . Підмогильної Н.В. -  Дніпропетровськ: Адверта, 2016. – С. 73-85.
Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:
Куценко Л. В., ТерхановаО. В. Практика редагування. Навчальний посібник. (Частина 1) –Дніпропетровськ, поліграфічно-видавничий центр «Адверта», 2017. – 68 с.
Куценко Л.В. «Практикум із літературного редагування» Дніпро, ПВЦ «Адверта», 2020.
Куценко Л. В., Терханова О. В. Словник медіамови. Дніпро, «Візіон», 2020, 128 с. – 13.56 др. арк.
Куценко Л. В., Терханова О. В. Видавнича справа Придніпров’я в іменах : історія та сучасність. Бібліографічний словник-довідник. Дніпро, ПВЦ «Адверта», 2018, 136 с. – 9.5 др. арк.
 
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
 
 Куценко Л.В., Терханова О.В. Моделі роботи  редактора електронних медіа // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня видання місцевої преси (на прикладі газети «Наше місто») // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип.  6. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 59-64
Куценко Л.В. Синьога С.Ю.  Комп’ютерне редагування: переваги і недоліки // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип.  4 – Дніпропетровськ, 2016
Куценко Л. В. Васильєва Є.О. Динаміка змін гіпертекстових особливостей офіційних електронних видань // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип.  6. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 64-69
Куценко Л. В. Понеділок Н.С. Успішні видавничі проекти на краудфандингових платформах: міжнародна практика // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип.  6. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 122-125
Куценко Л. В. Михайлова О.С. Читацький контент у сучасних інтернет-ЗМІ. Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія» (квітень 2016 р.). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 101-102
Куценко Л. В. Матійко Г.О. Доцільність існування професії літературного агента в українському книжково-видавничому просторі // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип.  6. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 93-97
Грабчак О.В., Куценко Л.В. Екокнига як нова тенденція сучасного книговидання // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Випуск 12. Дніпро, 2020. С. 91-97
Косарінова А.С. Куценко Л.В. Образні засоби в сучасних рекламних текстах // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Випуск 12. Дніпро, 2020. С. 118-122
Земляна К.Д., Куценко Л.В. Репрезентація української літератури за кордоном як спосіб міжкультурної комунікації // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Випуск 13. Дніпро, 2020. С. 47-52
  Сертифікати про підвищення кваліфікації
«Удосконалення професійної підготовки»
Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.
Довідка № 89-400-196 від 05.06.2021 р.
Тренінг-курс «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» (60 год/2 кредити). Сертифікат із додатком 21.03.2022 – 04.04.2022 №89-400-Т248/2022  
Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі вищої школи» (60 год/2 кредити). Сертифікат із додатком 25.04.2022 – 05.05.2022 № 89-400-Т83/2022