Науковий журнал "Комунікації та комунікативні технологїї"

Науковий журнал "Комунікації та комунікативні технологїї"публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журнал засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". ISSN  2313-8610 (Print).

З 2018 р. видається під назвою "Комунікації та комунікативні технологіїї".

Періодичність: 1 раз на рік.

Мови видання: англійська, українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21364-11164Р від 09.06.2015 р.
УДК 007 : 304 : 070

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

Політика відкритого доступу
Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступа BOAI.