Науковий журнал "Communications and communicative technologies"

Науковий журнал "Communications and communicative technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журнал засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації".

"Communications and communicative technologies"

ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік.
Мови видання: англійська, українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 


ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:


Офіційний сайт журналу cct.dp.ua