Науковий журнал "Communications and communicative technologies"

Науковий журнал "Communications and communicative technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журнал засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації".

"Communications and communicative technologies"ISSN(print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік. Мови видання: англійська, українська, російська.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р.  УДК 007 : 304 : 070

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

Етика публікацій

Під час публікацій наукових творів журнал дотримується стандартів, створених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та представлених у документі "Норми поведінки та найкраща практика для редакторів":

 
ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 
Випуск 18.2018:
1.A. Bakhmetieva
Використання вітчизняними університетами соціальних мереж у PR-  комунікаціях
DOI https://doi.org/10.15421/291801
 
2. N. Blynova, O. Kyrylova
Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту
DOI https://doi.org/10.15421/291802
 
3. M. Butyrina, Y. Garkavenko
Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань
DOI https://doi.org/10.15421/291803
 
4. О. Greskiv
Західноукраїнська регіональна преса в перехідний період від тоталітаризму до демократії: 1988–1998 рр.
DOI https://doi.org/10.15421/291804
 
5. L. Huba
Методичні аспекти викладання дисципліни «Медіалінгвістичні технології»
DOI https://doi.org/10.15421/291805
 
6. N. Ivanova, А. Mykhailova
Ілюстративна концепція видання роману «Місто» В. Підмогильного
DOI https://doi.org/10.15421/291806
 
7. O. Kurban
Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах
DOI https://doi.org/10.15421/291807

8. O. Melnykova
Журнал самвидаву «Пороги»: типологічні особливості, проблематика, жанри
DOI https://doi.org/10.15421/291808

9. B. Pashchenko
Обґрунтування теорії японських медіа у дискурсі соціальних комуникацій
DOI https://doi.org/10.15421/291809

10. N. Pidmohylna
Експресивний потенціал публіцистики
DOI https://doi.org/10.15421/2918010

 
Дискусії, відгуки, рецензіїї:
        O. Hudoshnyk
       Мінливість історії: Ніл Фергюсон «Площі та вежі»
       DOI https://doi.org/10.15421/2918011