Науково-методична рада ФСЗМК

Склад науково методичної ради факультету систем і засобів масової комунікації
(затверджений вченою радою ФСЗМК, протокол № 1 від 15.09.2022 р.):

Михайлова А.А., заступник декана з навчальної роботи;
Кирилова О.В., в.о. декана ФСЗМК;
Гудошник О.В., заступник декана з наукової роботи;
Гаркавенко Ю.С., заступник декана з гуманітарно-виховної роботи, соціального забезпечення та міжнародного співробітництва;
Хотюн Л.В., в.о. завідувача кафедри масової та міжнародної комунікації;
Мироненко В.В., в.о. завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю;
Підмогильна Н.В., завідувач кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації;
Бахметьєва А.М., доцент;
Демченко М.В., доцент;
Іванова Н.І., доцент;
Іванова С.А., додцент;
Лященко А.В., доцент.