Хотюн Людмила Валентинівна

Профіль викладача

 
Хотюн Людмила Валентинівна
Доцентка
E-mail: khotyun_l@fszmk.dnu.edu.ua
GoogleScholar: khotyun.mila@gmail.com
У 1993році закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «російська філологія» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови мови та літератури».
Кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю шифр 27.00.04 – Теорія та історія журналістики, тема дисертації: «Типологічні особливості «часопису новин» (світовий досвід та українські реалії)».
Участь у професійних об’єднаннях. Членькиня Національної спілки журналістів України.
Сфера наукових інтересів: Сучасні медіанаративи, медіадискурс і медіатекст, теорія та історія соціальних комунікацій.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Медіатекст: лінгво-стилістичний аналіз», «Стратегії створення ефективного тексту», «Медіакритичні студії», навчальна практика 2, 3 курс.
Основні наукові та навчально-методичні праці:
У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=PBpuQMQAAAAJ&gmla=AJsN-F45RlNu186QU_-W8pGAThYzIMjDaVGVLpHyVtUbZeUuqjBbtlWRR2I3XX-3d_wqMRskmlY5j1tbbBct2oAe5EXDGY68bDpd4z1OaLNFZSFuIfpbPBB6LRJmPmlXFw5UJ48mgiTEmnDK4Wzl8X9fq02rrBEpoORPuiYt1ZkPpJjBm5DQ__k  Начало формы
Конец формы
Начало формы
       
    ПРОЦИТИРОВАНО ГОД
1.Счасні таблоїдні ЗМІ України, Великої Британії та США
Л Хотюн
Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика».–Львів, 217-221
10 2011
2.Медіакритичні наративи сучасного комунікативного простору
Л Хотюн
[Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д …
  2022
3.Книжкові промоції: генеза та сучасніть
Л Хотюн
[Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д …
  2021
4.Книжкові промоції: генеза та сучастність
Л Хотюн
[Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д …
  2021
5.Культурна дипломатія Іспанії як інформаційний привід
ЛВ Хотюн, ОО Фабрикова
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської …
  2017
6.Інтерв'ю: inter - взаємодія; view - погляд
ЛВ Хотюн, ОО Фабрикова
Масова комунікація у глобальному та національному вимірах, 118-122
  2017
7.Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації
ЛВ Хотюн
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 99-104
  2015
 Америанськ ірізновиди «часопису новин» в історичній перспективі
ЛВ Хотюн
Діалог: медіа-студії, 278-292
  2013
9.Типологічні особливості "Часопису новин" на сучасному етапі (світовий досвід та українські реалії)
ЛВ Хотюн
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
  2013
10.Fashion-коммуникация и реклама в глянцевых изданиях для женщин
ЛВ Хотюн
Гуманитарные вопросы. Журналистика, 33-36
  2013
11.Системні характеристики часописів та їх особливості на сучасному етапі розвитку
ЛВ Хотюн
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації 20 (13 …
  2012
12.Зародження та еволюція "часопису новин" у незалежній Україні
ЛВ Хотюн
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, 136-141
  2012
13.Осмислення типології друкованих ЗМІ українським журналістикознавством та комунікативістикою
ЛВ Хотюн
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації 19 (12 …
  2011
14.Передумови виникнення масової преси та її сучасна таблоїдизація
ЛВ Хотюн
Діалог: Медіа-студії 13, 308-314
  2011
 
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
Людмила Хотюн. Книжкові промоції: генеза та сучасність// Медіасфера: локальне та глобальне: колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ЖУРФОНД, 2021, С. 134–153.
Людмила Хотюн. Медіакритичні наративи сучасного медійного простору//  Медіанаративи: колективна монографія / Дніпро : ЛІРА, 2022, С. 16-30.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
1. Хотюн Л.В., Самаріна  «Порушення  правових стандартів ЗМІ щодо ТБ каналу 1+1 та газети «Сегодня». SCIENCE,  RESEARCH, DEVELOPMENT #16// Humanities and Social Sciences,Barselona, 04.2019, p.  30-41.
2. Хотюн Л.В., Штепа А. Ю. «Фото та некролог як єдність життя та смерті» SCIENCE,  RESEARCH, DEVELOPMENT #16// Humanities and Social Sciences,Barselona, 12.2019
3. Гречана Я. М., Хотюн Л. В. Голівудський формат Ellenshow в «Оляшоу»: причини фіаско. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020.  132 с.
4. Кравченко А. В., Хотюн Л. В. Характеристика контенту відеохостингу TikTok.
5. Хотюн Л.В.  методичні вказівки: «Медіатекст: лінгво-стилістичний аналіз» (2022), Дніпро
6. Хотюн Л.В.Методичні вказівки:  «Медіаритика» (2020), Дніпро
7. Хотюн Л. В. Методичні вказівки:  «Теорія та історія журналістики» (2020), Дніпро
 
Сертифікати про підвищення кваліфікації:
CertificfteВ2, 21/November/2020/, Dnipro (UA), 14D94TL17DP09
 1. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки», довідка № 89-400-207 від 19.03.2019 р. 6 кредитів
2.«Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. / 2 кредити / Сертифікат № 89-400-Т317/2022 від 8 червня 2022
3. Certificfte International Science-Practical Conference / 2 кредити
№978-83-65207-88-01,  29.04.2019 – 30.04.2019