Хотюн Людмила Валентинівна

Виконувачка обов'язків завідувача кафедри масової та міжнродної комунікації

 

E-mail: khotyun_l@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0003-3147-7875
ResearcherID:  V-4669-2017
GoogleScholar:  Людмила Хотюн
У 1993році закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «російська філологія» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови мови та літератури».

Кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю шифр 27.00.04 – Теорія та історія журналістики, тема дисертації: «Типологічні особливості «часопису новин» (світовий досвід та українські реалії)».

Участь у професійних об’єднаннях: членькиня Національної спілки журналістів України.

Сфера наукових інтересів: Сучасні медіанаративи, медіадискурс і медіатекст, теорія та історія соціальних комунікацій.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Медіатекст: лінгво-стилістичний аналіз», «Стратегії створення ефективного тексту», «Медіакритичні студії», навчальна практика 2, 3 курс.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Підручники, навчальні посібники, монографії:
Людмила Хотюн. Книжкові промоції: генеза та сучасність// Медіасфера: локальне та глобальне: колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ЖУРФОНД, 2021, С. 134–153.
Людмила Хотюн. Медіакритичні наративи сучасного медійного простору//  Медіанаративи: колективна монографія / Дніпро : ЛІРА, 2022, С. 16-30.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
1. Хотюн Л.В., Самаріна  «Порушення  правових стандартів ЗМІ щодо ТБ каналу 1+1 та газети «Сегодня». SCIENCE,  RESEARCH, DEVELOPMENT #16// Humanities and Social Sciences,Barselona, 04.2019, p.  30-41.
2. Хотюн Л.В., Штепа А. Ю. «Фото та некролог як єдність життя та смерті» SCIENCE,  RESEARCH, DEVELOPMENT #16// Humanities and Social Sciences,Barselona, 12.2019
3. Гречана Я. М., Хотюн Л. В. Голівудський формат Ellenshow в «Оляшоу»: причини фіаско. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020.  132 с.
4. Кравченко А. В., Хотюн Л. В. Характеристика контенту відеохостингу TikTok.
5. Хотюн Л.В.  методичні вказівки: «Медіатекст: лінгво-стилістичний аналіз» (2022), Дніпро
6. Хотюн Л.В.Методичні вказівки:  «Медіаритика» (2020), Дніпро
7. Хотюн Л. В. Методичні вказівки:  «Теорія та історія журналістики» (2020), Дніпро
 

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

CertificfteВ2, 21/November/2020/, Dnipro (UA), 14D94TL17DP09
 1. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки», довідка № 89-400-207 від 19.03.2019 р. 6 кредитів
2.«Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. / 2 кредити / Сертифікат № 89-400-Т317/2022 від 8 червня 2022
3. Certificfte International Science-Practical Conference / 2 кредити
№978-83-65207-88-01,  29.04.2019 – 30.04.2019