Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

Повна адреса: вул. Наукова, 13; 9 корпус; 5 поверх, кабінет 531
Рік заснування: 2002
Завідувач: Підмогильна Наталя Василівна.
Кількість викладачів: 11.
Кількість доцентів: 10.
Кількість професорів: 1.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Міроненко Л. А., д. філол. наук., професор; Блинова Н.М,канд. філол. наук, доцент.; Губа Л.О., канд. філол. наук, доцент.; Дашко Н.С, канд. філол. наук, доцент.; Жарко С.Ю., канд. філол. наук, доцент.; Іванова Н.І, канд. філол. наук, доцент.; Куценко Л.В, канд. філол. наук, доцент.; Михайлова А.А., канд. філол. наук, доцент.; Назаренко О. В., канд. філол. наук, доцент.; Полішко Н. Є., канд. філол. наук, доцент.; Терханова О. В., канд. філол. наук, доцент.

Рівень освіти: перший (бакалавр);
Спеціальність:
061 – журналістика;

Рівень освіти: другий (магістр);
Спеціальність:
061 – журналістика (видавнича справа та редагування);

Спеціальність „Видавнича справа та редагування” була відкрита у 2002 році також за об’єктивної потреби суспільства – тоді тільки-но почало утверджуватись вітчизняне книгодрукування, отже потрібні були фахівці саме в цій сфері. У 2008 році на факультеті почала функціонувати навчальна лабораторія комп’ютерних технологій.

«Видавнича справа та редагування» – одна з наймолодших спеціальностей у Дніпропетровському національному університеті. Утім, вона вже здобула популярність і викликає інтерес в абітурієнтів, про що свідчить стабільно високий конкурс. Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації готує фахівців у галузі видавничої справи, редагування, міжкультурної комунікації.


Студенти, які навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», під час навчання проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику в різних установах та на підприємствах, пов’язаних із засобами масової комунікації, в рекламних агенціях, де безпосередньо знайомляться зі змістом та особливостями майбутньої професії, а також мають змогу спробувати власні сили як редактори, прес-секретарі, журналісти, а студенти-магістри – ще й асистентську практику на кафедрі, під час якої одержують можливість випробувати себе як викладачі.

Важливу роль в організації навчального процесу кафедри виконує лабораторія телебачення, радіо та фотосправи, створена у 1998 році на базі кафедри масової та міжнародної комунікації, яку з 2016 року передано у підпорядкування кафедрі видавничої справи та міжкультурної комунікації. Її завдання – виробити у студентів навички роботи з технікою та сприяти формуванню естетичних основ образотворчої журналістики.

Випускники кафедри після одержання освіти працюють в різних установах, що пов`язані з видавничою справою та редагуванням, – видавництвах, друкарнях, на телевізійних каналах, у редакціях газет і журналів, редакційно-видавничих відділах вузів, установ та підприємств. Так, група випускників першого набору сьогодні утворила творчий колектив, який готує власну програму на столичному каналі СТБ; багато випускників є співробітниками місцевих дніпропетровських ТБ-каналів – як редактори, випускові та літературні редактори, журналісти; численні спеціалісти з видавничої справи та редагування працюють у місцевих ЗМК, а також періодичних виданнях Дніпропетровська, Львова («Високий замок»), Запоріжжя, Мелітополя.