Вчена рада факультету систем і засобів масової комунікації

Склад вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації:

Голова - в.о. декана факультету систем і засобів масової комунікації, кандидат філологічних наук Оксана КИРИЛОВА. 
Секретар - доцент, кандидат наук із соціальний комунікацій Андрій ГУСЄВ. 

Члени вченої ради:
БАХМЕТЬЄВА Алла, доцент, кандидат наук із соціальний комунікацій;
БУЧАРСЬКА Ірина, доцент, кандидат філологічних наук;
ГАРКАВЕНКО Юлія, доцент, кандидат наук із соціальний комунікацій;
ГІТІНА Ірина, диспетчер деканату;
ГУДОШНИК Оксана, доцент, кандидат філологічних наук;
ДЕМЧЕНКО Максим, в.о. завідувача кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій, кандидат політичних наук;
ІВАНОВА Наталія, доцент, кандидат філологічних наук;
ІВАНОВА Світлана, доцент, кандидат філологічних наук;
МИРОНЕНКО Владлена, в.о. завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидат наук із соціальний комунікацій;
МИХАЙЛОВА Алла, голова профспілкової організації факультету, доцент, кандидат філологічних наук;
ПІДМОГИЛЬНА Наталія, доктор філолологічних наук, професор;
СТОЄВА Дар’я, заступниця голови ради студентів ФСЗМК, студентка гр. ЗЖ-19-02;
ТЕМЧЕНКО Лілія, доцент, кандидат філологічних наук;
ТЕУС Наталія, зав. навчальної лабораторії «Сучасних медіа»;
ФАЩЕНКО Варвара, студентка групи ЗВ-20-01.
ХОТЮН Людмила Валентинівна, в.о. завідувача кафедри масової та міжнародної комунікації, кандидат наук із соціальний комунікацій.

Склад вченої ради завтерджено Наказом ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара №75 від 12.9.2022 р. 

Нормативні документи:
Закон України "Про вищу освіту"

Положення про вчену раду факультету ДНУ
Положення про вчену раду ДНУ

Положення про факультет ДНУ

Протоколи засідань:

Протокол №1 15.09.2022
Протокол №2 13.10.2022
Протокол №3 17.11.2022
Протокол №4 07.12.2022
Протокол №5 20.01.2023
Протокол №6 28.02.2023
Протокол №7 16.03.2023
Протокол №8 21.04.2023