Вчена рада факультету систем і засобів масової комунікації

Склад вченої ради факультету систем і засобів масової комунікації:

Голова - в.о. декана факультету систем і засобів масової комунікації, кандидатка філологічних наук Оксана КИРИЛОВА. 
Секретар - доцент, кандидат наук із соціальний комунікацій Андрій ГУСЄВ. 

Члени вченої ради:
БАХМЕТЬЄВА Алла, доцентка, кандидатка наук із соціальний комунікацій;
БУЧАРСЬКА Ірина, доцентка, кандидатка філологічних наук;
ГАРКАВЕНКО Юлія, доцентка, кандидатка наук із соціальний комунікацій;
ГІТІНА Ірина, диспетчерка деканату;
ГУДОШНИК Оксана, доцентка, кандидатка філологічних наук;
ДЕМЧЕНКО Максим, завідувач кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій, кандидат політичних наук;
КОЛОСКОВА Галина, доцентка, докторка філософії;
МИРОНЕНКО Владлена, завідувачка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидатка наук із соціальний комунікацій;
МИХАЙЛОВА Алла, голова профспілкової організації факультету, доцентка, кандидатка філологічних наук;

НОВІКОВА Дар’я, студентка гр. ЗР-22-01;
ПІДМОГИЛЬНА Наталія, докторка філолологічних наук, професорка;
ТЕМЧЕНКО Лілія, доцент, кандидат філологічних наук;
ТЕУС Наталія, завідувачка навчальної лабораторії «Сучасних медіа»;
ТКАЧЕНКО Олена, професорка, докторка філологічних наук;
ФАЩЕНКО Варвара, студентка групи ЗВ-20-01;
ХОТЮН Людмила, завідувачка кафедри масової та міжнародної комунікації, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

 

Вчена рада затверджена Наказами ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара №75 від 12.09.2023 р., №227 від 31.08.2023 р.  

 

Нормативні документи:

Закон України "Про вищу освіту"
Положення про вчену раду факультету ДНУ
Положення про вчену раду ДНУ

Положення про факультет ДНУ


Протоколи засідань:

2023/2024 н.р.
Протокол №1 30.08.2023
Протокол №2 19.09.2023
Протокол №3 09.11.2023

Протокол №4 20.12.2023
Протокол №5 17.01.2024
Протокол №6 23.02.2024
Протокол №7 29.03.2024

2022/2023 н.р.

Протокол №1 15.09.2022
Протокол №2 13.10.2022
Протокол №3 17.11.2022
Протокол №4 07.12.2022
Протокол №5 20.01.2023
Протокол №6 28.02.2023
Протокол №7 16.03.2023
Протокол №8 21.04.2023
Протокол №9 25.05.2023
Протокол №10 21.06.2023