Актуальні тренди сучасного комунікативного простору

Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. – Дніпро : ГРАНІ, 2020. – 100 с.

У колективній монографії представлено ключові тренди розвитку світової та вітчизняної медіасфери. Запропоновано узагальнення досвіду застосування провідних комунікаційних технологій у медіадіяльності. Проблематизовано явища, що мають ознаки маніпулятивності та патогенності.

Монографія може представляти інтерес для студентів, що опановують спеціальність «Журналістика», профільних викладачів, медіапрактиків та усіх, хто цікавиться розвитком соціальних комунікацій.


ЗМІСТ

ГЛАВА І. ТРЕНД ЯК ФЕНОМЕН СУСПІЛЬНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСІВ У ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ (МАСОВО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ)

Володимир Демченко

5-12  

ГЛАВА ІІ. МЕДІАФЕЙКИ: ЗАМАХ НА ДІЙСНІСТЬ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ

Марія Бутиріна

13-25

ГЛАВА ІІІ. СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДНІПРА: ЛОКАЛЬНІ СТУДІЇ В БОРОТЬБІ ЗА ГЛЯДАЧА

Алла Бахметьєва

26-43

ГЛАВА ІV. «ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА», «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА»: СЬОГОДЕННЯ ТРЕНДІВ МИНУЛОГО

Ірина Бучарська

44-53

ГЛАВА V. УКРАЇНСЬКИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОМІКС У ПОЛІКОНТЕКСТІ

Оксана Гудошник

54-69

ГЛАВА VІ. ІМЕРСИВНА ЖУРНАЛІСТИКА: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Оксана Кирилова

70-84

ГЛАВА VІІ. УРБАНІСТИЧНІ МЕДІАПРАКТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Лілія Темченко 

87-98