Бакалаври 061 Журналістика

 
Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма "Журналістика"
 
Освітня програма "Реклама і звязки з громадськістю" 

Освітня програма "Видавнича справа та редагування"  
Спеціальність 061 Журналістика

Зверніть увагу:

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (редакція 2020 р., додатки)
Порядок проведення в дистанційному режимі атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ
Кодекс академічної доброчесності ДНУ