Бучарська Ірина Станіславівна

Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації

E-mail: bucharsky_i@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-3975-3654
ResearcherID:  V-7794-2017
GoogleScholar:  Ірина Бучарська

У 1990 році закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «романо-германська філологія» та здобув(ла) кваліфікацію «філолог, викладач французької мови та літератури»
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю шифр 10.01.04– література зарубіжних країн (2000), тема дисертації: «Трансформація газетного жанру роману-фейлетону у «Людській комедії» Оноре де Бальзака».
Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України.
Сфера наукових інтересів: теорія та історія соціальних комунікацій.
Викладає дисципліни: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Інформаційно-аналітична діяльність ЗМК», «Комунікативна лінгвістика».
 

Основні наукові та навчально-методичні праці:
У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Лілія Темченко, Ірина Бучарська. Медійний складник сучасної літературної критики. Вісник національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Журналістика». № 1 (3) 2022. С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.23939/sjs2022.01.089
 2. Темченко Л. В., Бучарська І. С. "Старі – нові" урбаноніми в комунікативному просторі Дніпра: до проблеми рецепції. - Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46). № 4 (48). C. 139-147.
 3. Темченко Л.В. , Бучарська І. С. Світоглядна публіцистика: від збірки «Нерви ланцюга» (2003) до Zbruc-есеїстики. Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46).  С. 63–70.
 4. Бучарська І. С. М. Тимошенко & К. Горішний «Герой поневолі»: комікс-візуалізація актуальності громадянського міжетнічного діалогу в Україні. Communications and Communicative Technologies. 2020. Вип. 20. С. 19–25.DOI: https://doi.org/10.15421/292003
 5. Бучарська І. С. "Букварь Южнорусскій. 1861 року" Тараса Шевченка в комунікативному просторі України: реальність та перспективи присутності. Communications and communicative technologies.  2019.  Вип. 19.  С. 19-25.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cctech_2019_19_5.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

Бучарська І. «Літературна Україна», «українська літературна газета»: сьогодення трендів минулого.// Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ГРАНІ, 2020, С. 44–53.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
 1. Потапова К., Бучарська І. Моральні авторитети України в інформаційному просторі // Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2021. С. 56–60.
 2. Ткач О., Бучарська І. Формат інтерактивної експозиції в процесі популяризації українського кіно // Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2021. С. 90–92.
 3. Бабенко Є.О., Бучарська І. С. Історія ранньохристиянських дискусій (твори Юстина Філософа, Татіана та Мінуція Фелікса). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. Вип. 13. 155 с. С. 15–21.
 4. Потапова К. М., Бучарська І. С. Бізнес-сторінка Facebook «Естетична групова гімнастика»: досвід створення та вимоги функціонування. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. Вип. 13. 155 с. С. 107–113.
 5. Бугайова І.В., Бучарська І.С. Актуальні питання медіарілейшнз в Україні (на прикладі висвітлення візитів Ф. Бегбедера). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019.  Вип. 11.  119 с. С. 16–22.
 6. Бугайова І.В., Бучарська І.С. Event-журналістика як наукова проблема. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали XV Регіональної студентської науково-практичної конференції [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019.  92 с.
 7. Чукріна В., Бучарська І. С. Співпраця відомих письменників із американськими глянцевими журналами (на прикладі видань «Playboy», «Esquire» і «The New Yorker»): огляд літератури та ступень дослідження теми// Масова комунікація у глобальному та національному. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 9. – 170 с. – С. 153–158.
 8. Чукрина В. О., Бучарська І. С. Жанрова специфіка творів Ернеста Хемінгуея у глянцевій періодиці (на прикладі «Esquire» та «LIFE»)// Там само. – С. 158–163.
 9. Полосіна Є. О., Бучарська І. С. Античний публічний лист як відображення авторської політичної і культурної думки//Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 10. – 264 с. – С. 82–86.
 10. Бугайова І.В., Бучарська І.С. Колекційний номер «Harper’s Bazaar»: жанрові уподобання редакції. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. – Вип. 8. – 144 с. – С. 14-17.
 

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи» Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації./ 2 кредити / Сертифікат № 89-400-Т81/2022 від 04.04.2022.
«Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. / 2 кредити / Сертифікат № 89-400-Т251/2022 від 05.05.2022.