Науковий журнал "Communications and communicative technologies"

Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журналу присвоєно категорію "Б" у Переліку наукових фахових видань України. Галузь науки,
назва спеціальності або галузь знань: соціальні комунікації, спеціальності - 061. Наказ МОН України № 530 від  06.06.2022 р.

Видання засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавалося під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходило під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". 
З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies". ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік. Мови видання: англійська, українська.

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:


 Офіційний сайт журналу cct.dp.ua