Матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт (курсових та випускних)

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 20 с. 


Мироненко В., Лященко А. Вимоги до кваліфікаційної роботи здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» (спеціальність 061 Журналістика). ДНУ, 2022. 12 с.

Кирилова О., Гаркавенко Ю. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт (проєктів) на здобуття другого (магістерського) рівня освіти (спеціальність 061 Журналістика, ОП «Медіакомунікації»). Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2024. 54 с. 

 


 

Курсові


Кирилова О., Гаркавенко Ю. Інструктивно-методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2023. 22 с. (Додаток А, Додатки Б, В)

Кирилова О., Гаркавенко Ю. Інструктивно-методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2023. 24 с. (Додаток А, Додатки Б, В)

Бахметьєва А. Інструктивно-методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсового проєкту за фахом для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації. 32 с.


 

Стандарти

ДСТУ 3008:2015 "Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення"

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання»

ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році


Онлайнові сервіси, рекомендовані для автоматичного оформлерння списку використаних джерел

За ДСТУ 8302:2015: https://www.grafiati.com/

За стилями APA (7th ed.), Chicago (17th ed.), Harvard, IEEE, ISO 690:2010, MLA (9th ed.), Vancouver: