Демченко Максим Володимирович

Завідувач кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій

 

E-mail: demchenko_m@fszmk.dnu.edu.ua
 
ORCID:0000-0002-6219-2250
 
ResearcherID: V-8570-2017
 
GoogleScholar:Максим Демченко
 
У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобув кваліфікацію: політолог, викладач соціально-гуманітарних дисциплін.
 
Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси, 2011 р., тема дисертації: «Реклама як чинник демократичних перетворень у політичному процесі сучасної України».
 
Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю (2014).
 
Член Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – шість років. Чотирнадцять років стажу у сфері реклами та маркетингу.
 
Сфера наукових інтересів: digital-комунікації, онлайновий соціальний нетворкінг, сучасні технології та напрямки маркетингової комунікації, нейромаркетинг.
 
Викладає дисципліни: «Digital-комунікації», «Копірайтинг», «Digital-технології у рекламі та зв’язках з громадськістю», «Сучасний диджитал промоушн», «Система маркетингової комунікації», «Нейромаркетинг – сучасний напрямок маркетингової комунікації», «Медіапланування».

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1. Демченко М., Мироненко В. Особливості онлайн комунікації сучасної української бібліотеки (регіональний аспект). Communications and Communicative Technologies. 2023. Вип 23. С. 30-40. 
2. Демченко М. Український маркетинг: сьогодення та перспективи. Рецензія на книгу: Філановський О. Карго-маркетинг і Україна. Communications and Communicative Technologies. 2023. Вип 23.
3. Демченко М. Нейромаркетинг як сучасна технологія маркетингової комунікації: аналіз першоджерел. Communications and Communicative Technologies. 2022. Вип 22. С. 61-70.
4. Демченко М. Маркетингова комунікація в пострекламну епоху та українська практика. Communications and Communicative Technologies. 2021. Вип. 21. С 23-32.
5. Демченко М. Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контексті сучасних маркетингових комунікацій. Communications and Communicative Technologies. 2019. Вип. 41-47.
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Демченко М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Медіапланування". Дніпро :
ПП Вахмістров О.Є., 2023. 16 с.
2. Демченко М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Сучасний диджитал промоушн". Дніпро :
ПП Вахмістров О.Є., 2023. 18 с.
3. Демченко М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Digital-комунікації". Дніпро :
ПП Вахмістров О.Є., 2023. 12 с.
4. Глава у монографії: Демченко М. Світові тренди й особливості сучасної маркетингової комунікації сегмента FMCG. Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : Журфонд, 2021. С. 46–59. (1, 6 д.а.) 

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 1. Genesis. "Програма підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитація інтегрувати курс " Маркетинг IT-продуктів " у своєму закладі вищої освіти", сертифікат, 04.08.23
 2. Genesis.  "Маркетинг IT-продуктів", сертифікат, 02.08.23
 3. Genesis. "Програма підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитація інтегрувати курс "Створення та розвиток IT-продуктів" у своєму закладі вищої освіти", сертифікат, 21.07.23
 4. Genesis.  "Створення та розвиток IT-продуктів", сертифікат, 18.07.23
 5. Prometheus. "Початок роботи з ChatGPT", сертифікат, 17.06.23
 6. ТОВ «Едюкейшнал ЕРА», сертифікат, «Ефективні комунікації для освітніх управлінців», 19.04.2023, 0,4 кредити (12 год.)
 7. Освітній хаб міста Київа, сертифікат, «Професія: Блогер (Школа Блогерів)», 18.04.2023, 0,2 кредити (6 год.)
 8. Освітній хаб міста Київа, сертифікат, «Професія: Сторітейлер (Мистецтво сторітелінгу)», 17.04.2023, 0,1 кредит (3 год.)
 9. Київський педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, сертифікат, “Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості й досвід”, 23.10.2022, 6 кредитів (180 год.)
 10. ДНУ ім. О. Гончара, сертифікат, “Актуальні проблеми та вдосконалення навичок викладання фахових дисциплін “Система маркетингової комунікації” та “Медіапланування” в умовах дистанційного навчання”, 01.07.2022, 2 кредити (60 год.)
 11. ДНУ ім. О. Гончара, сертифікат, «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність», 05.05.2022, 2 кредити (60 год.)
 12. ДНУ ім. О. Гончара, сертифікат, «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи», 22.04 2022, 2 кредити (60 год.)