Гусєв Андрій Вікторович

Посада: Доцент кафедри реклами і зв'язків з громадськістю
E-mail: gusev_a@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4088-6251
ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Andrey-Gusev
GoogleScholar

У 2013 році закінчив факультет систем та засобів масової комунікації, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Зв’язки з громадськістю» та здобув кваліфікацію спеціаліста

Кандидат наук за спеціальністю «27.00.04 – теорія та історія журналістики»2016 рік, тема дисертації: «Історія та функціонально-типологічні особливості спортивної медіакомунікації».

Член Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 4 років.

Сфера наукових інтересів: Викладає дисципліни: «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Новітні Al-інструменти реклами та PR», «Digital-технології у рекламі та зв’язках з громадськістю».


 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1.Гусєв А. В. Нові медіа в маркетингових комунікаціях вітчизняних футбольних клубів Держава і регіони. Серія: соціальні комунікації. – 2019, №  1 (37). – Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного ун-ту. – С. 72–76. 
2. Гусєв А. В. Вплив медіа на розвиток професійного спорту. - Вісник Харківської держ. академії культури. Сер. Соціальні комунікації : зб. наук. пр. Вип. 46 / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2015. – С.  114–120.
3. Гусєв А. В. Особливості PR-комунікації футбольних клубів у соціальних мережах. Держава і регіони. Серія: соціальні комунікації. – 2017, №  2 (30). – Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного ун-ту. – С. 125–129.

Підручники, навчальні посібники, монографії:
Гусєв А. В. Кіберспорт як інструмент брендингу. Медіасфера:  локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка.  Дніпро : Журфонд, 2021.  214 с. С. 89–101.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі вищої школи»(2 кредити). Сертифікат із додатком №89-400-Т174/2022 від 04.04.22
Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат, “Медіаграмотність: практичні навички”, 01.05.2023, 2 кредит (60 год.)

/uploads/files/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/Certificate.pdf