Іванова Наталія Іванівна

 
Доцентка кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій
 


 
E-mail: ivanova_n@fszmk.dnu.edu.ua 
ORCID: 0000-0002-2350-133X        
ResearcherID:  V-1810-2017
GoogleScholar: Іванова Наталія
 
У 1990 році закінчила Харківський державний інститут культури, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Бібліотекознавство та  бібліографія» та здобула кваліфікацію бібліотекар-бібліограф
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю  01.01.01 – українська література (1999), тема дисертації: « Концепція життєтворчості в естетиці і поетиці Олександра Довженка».
Доцентка кафедри філологічної та культурологічної підготовки журналістів (1997–2002), видавничої справи та міжкультурної комунікації (2002 –2022), медіакомунікацій та комунікаційних технологій (2022 – теперішній час)
 
Участь у професійних об’єднаннях: членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 4 роки.
 
Сфера наукових інтересів:міжкультурні комунікації, візуальна культура, цифровізація  бібліотечної  системи, історія українського та світового кіномистецтва,
 
Викладає дисципліни: загальна типологія медіа комунікацій, медіалінгвістичні технології, пропаганда: теоретико-практичний рівень, крос-медіа, особливості медіатизації громадсько-політичного дискурсу, сучасні  мультимедійні   технології, специфіка створення просвітницьких медіапроектів
 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
 
1.     Іванова Н. І., Михайлова А. А.  Ілюстративна концепція видання роману «Місто» В. Підмогильного. – Communications and Communicative Technologies. Вип. 18. 2018. –  С.46 – 55
2.    Іванова Н. І. Сайт видавництва як чинник промоції  книги // Вісник ДНУ. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 16 . – Т. 24. – Дніпро: Вид-во ДНУ,2016. – С.70–76
3.     Іванова Н. І. Інтернет-кінокритика: нові форми  й старі помилки // Вісник ДНУ. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 15 . – Т. 23. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ,2015. – С. 56– 62.
4.     Іванова Н. І. Комунікативний потенціал концепту «Донкіхотство в кіноповісті «Мічурін» // Вісник ДНУ. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 13 . – Т. 21. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ,2013 –  С.59 – 63.
5.     Іванова Н. І. Комунікативні аспекти аналізу творів театральної культури // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Вісник ДНУ. – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 12 . – Дн-ськ: Вид-во ДНУ,2012. –  С.59 – 63.
6.     Іванова Н. І.Життєтворчість О. Довженка як форма соціально-комунікативної практики // Зб. наук. праць. – Вип.10. – Теле-та-радіожурналістика. – Львів. нац. ун-т. – Львів,2011. – С.9 – 13.
7.     Іванова Н. І. Генеза кіноповісті у творчості О. Довженка // Світ соціальних комунікацій: наук  журн. – Т.2. – К.:КиМУ, Дон.НУ, 2011. – С.170 – 174.
8.     Іванова Н. І., Підмогильна Н.В.  Ніцше і Довженко: комунікація у часі й творчості // Біблія і Культура: наук. - теор. ж-л. – Вип. 14. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – С.199 – 204.
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
 
1.     Іванова Н.І. Генеза  кіноповісті  у  творчості О.Довженка: редакторські візії / Культурно-комунікативні виміри видавничо-редакційної діяльності: Колективна монографія: до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / за ред. д.філол. н., проф. Підмогильної  Н.В. – Дн-вськ, 2016. –  С.60 -73. 
2.     Іванова Н.І. Європейська філософія у формуванні українського культурного коду ХХ століття / Редакційно-видавничий фах і сучасні культурні коди: Колективна монографія: До 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара / За ред. д. філол. н., проф. Підмогильної Н.В. Дн-ськ, 2018.–  С.44-54.    
3.     Хрестоматія до вивчення навчальних курсів «Теорія та практика редагування перекладів», «Видання різних видів літератури», «Міжкультурні комунікації»/ Підмогильна  Н. В.,  Іванова Н.І, Михайлова А.А. – Дніпро: Поліграфічно-видавничий центр «Ліра», 2022. – 106 с.
4.     Словник термінів і понять до вивчення дисциплін «Міжкультурні комунікації», «Візуальна культура», «Ораторське мистецтво», «Теорія та історія видавничої справи та редагування» /  Підмогильна  Н. В.,  Іванова Н.І, Михайлова А.А. – Дніпро: Поліграфічно-видавничий центр «Ліра», 2022. –120с.

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

 
1.     Іванова Н. І. Синтез мистецтв у творчості О. Довженка // Наукові записки : Літературознавство. – Вип. 3(67). – ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків,2011. – С. 88 – 97.
2.     Іванова Н. І. Поетикальні  принципи реконструкції кінотексту: кіноповість О. Довженка «Земля» // Наукові записки : Літературознавство. – Вип. 3(63). – ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків,2010 – С.107–113.
3.     Іванова Н. І. Донкіхотство в естетиці Олександра Довженка // Актуальні питання літературознавства: Зб. наук. праць, 1998. – Т.4. – С. 107 –113.
4.     Мова і кіномова Олександра Довженка // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах..-  М атеріали  VІІІ міжнар. наук. конф.(6-7 квітня 2017. Україна. Дніпро).-Дніпро.: Акцент ПП,2017. –С.57-60. 
5.     Особливості жанру кіноповісті О.Довженка і В.Шукшина.// Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи:Міжнародна науково-практична конференція,м. Одеса,28-29 жовтня 2016 року.-  Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»,2016. – 120 с.
6.     Імпульс західноєвропейської філософії в українському мистецтвіАктуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018.
7.     Яремчук О. О., Іванова Н.І.  Історичні моделі японської манги та особливості їх жанрово-тематичної репрезентації / Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.–  Дніпро:ДНУ імені О.Гончара, ФСЗМК,2018. – Вип. 10. – С.259-264.
8.     Хміль В.В., Іванова Н.І.  Журнал «Пороги» як приклад пізнього «самвидаву» Придніпров’я   Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.– Дніпро:ДНУ імені О.Гончара, ФСЗМК,2018.–  Вип. 10.–  С. 249-254.
9.     Іванова Н.І. Імпульс  західноєвропейської  філософії  в  українському мистецтві.  Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті:  Міжнародна науково-практична конференція,м. Одеса, 23-24 березня 2018 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018.– С. 192-198.
10.  Гаркавцев М.С., Іванова Н.І.  Специфіка презентації соціально-політичних проблем  сучасним українським коміксом. – Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019.– Вип. 12. –  С. 91-97.
11.  Корнєєва В. Л., Іванова Н. І  Хоррор-культура як соціокультурний феномен. – Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019.– Вип. 12. –156 с.
12.  Новачук А.Р., Іванова Н.І. Видавничі стратегії Дніпровського видавництва «Герда». – Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. – Вип. 12. – С. 129-135.
13.  Яремчук О.О., Іванова Н.І.  Особливості редакційної політики інформаційно-розважальних програм відеохостингу YouTube(на матеріалі проектів «Вечер с Яниной Соколовой» та «Телебачення Торонто»). – Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019.– Вип. 12. –156 с.
14. Штепа П., Іванова Н. Перекладна література як інструмент культурної дипломатії.Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 123-125.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

1.     «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи»Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; 60 год / 2 кредити;Сертифікат №89-400-Т86/2022 від 04 квітня 2022р.
2.     «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність»; Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; 60 год / 2 кредити;Сертифікат №89-400-Т245/2022  від 05 травня 2022р.