Магістри 061 Журналістика


Зверніть увагу:

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ (редакція 2020 р., додатки)
Порядок проведення в дистанційному режимі атестації здобувачів вищої освіти та роботи екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ
Кодекс академічної доброчесності ДНУ