Медіасфера: локальне та глобальне


 

Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В. Д. Демченка. Дніпро : Журфонд, 2021. 214 с.

У колективній монографії представлено тренди розвитку медіасфери у глобальному та локальному вимірах. Розкрито низку прикладних соціально-комунікаційних технологій, що є ефективними для сучасних медіаринків. Проаналізовано новітні медіаформати та процес книжкової промоції.
Монографія може представляти інтерес для студентів, що опановують спеціальність «Журналістика», профільних викладачів, медіапрактиків та усіх, хто цікавиться розвитком соціальних комунікацій.

ЗМІСТ:

Розділ І. Медіатренди

1  Пост-Чорнобиль: шляхи медіатизації та травматизації
       Бутиріна Марія, Темченко Лілія (6-20)

2  «Стереотип перехідного періоду»: Україна в політичному дискурсі європейських ЗМІ
       Гаркавенко Юлія (21-29)

3  Медіатизація усної історії: нові формати та платформи
       Гудошник Оксана (30-45)

4  Світові тренди й особливості сучасної української маркетингової комунікації сегмента FMCG
       Демченко Максим (46-59)

5  «Соціальна мережа» як метафеномен: досвід функціонування онлайнової платформи Reddit
       Кирилова Оксана, Чорнобильський Антон (60-87)

Розділ ІІ. Медіаформати

Кіберспорт як інструмент брендингу
       Гусєв Андрій (89-101)

Тревел-журналістика як дзеркало «глобального телевізійного села» (до проблеми історико-комунікативних трансформацій)
       Демченко Володимир (102-118)

Розділ ІІІ. Медіаринки

Особливості «редакційної політики» глянцевих журналів
      Куценко Людмила, Терханова Олена (120-133)

Книжкові промоції: генеза та сучасність
      Хотюн Людмила (134-152)

Розділ IV. Медіатехнології

10 Нові аспекти редакторського фаху: специфіка роботи літредактора в агенції інтернет-маркетингу
      Блинова Неля (154-175)

11 Реклама. Домінування матеріального над духовним?
      Гусєва Олена (176-187)

12 Алгоритм розробки рекламного послання
      Іванова Світлана (188-197)

13 Роль комунікаційних технологій у побудові успішного бренду
      Мироненко Владлена (198-211)

Про авторів (212-213)