Навчально-методичні праці

Навчально-методичні посібники / посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки / рекомендації / робочі програми / інші друковані навчально-методичні праці Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для здобувачів спеціальності 061 Журналістика другого (магістерського) рівня  вищої освіти освітньо-професійної програми «Медіакомунікації» / уклад.: Л.В. Темченко. – Дніпро: ДНУ, 2024. 28 с. 

Webwriting. Tutorial. / N.M. Blynova, O.V. Kyrylova. Dnipro: Alfred Nobel University, 2024. ISBN 978-966-434-569-6.       

Як писати рекламні та PR-тексти : навч. посіб.
/ Я. В. Яненко. Суми : Сумський державний університет, 2023. 86 с.

Основи копірайтингу: навчально-метдичний посібник / Укладачі: Н.М. Блинова, О.В. Кирилова. Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023 р. 126 с. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Антикризовий PR» / уклад.: В.В. Мироненко Дніпро: ПП Вахмістров О.Є., 2023. 24 с.
 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Рекламний менеджмент» / уклад.: В.В. Мироненко  Дніпро: ПП Вахмістров О.Є., 2023. 26 с.
 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організаційні комунікації» / уклад.: В.В. Мироненко  Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023. 26 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Digital-комунікації» / уклад.: М.В. Демченко  Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023. 12 с.
 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Медіапланування» / уклад.: М.В. Демченко  Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023. 16 с.
 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Сучасний диджитал промоушн» / уклад.: М.В. Демченко  Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023. 18 с.

Кирилова О. В. Газетно-журнальне виробництво : Тексти лекцій. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 30 с.

Блинова Н., Кирилова О.  Інтернет-медіа : Збірник тестів для студентів спеціальності 061 «Журналістика» (денна та заочна форми навчання). Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 90 с.

Навчально-практичний посібник з навчальної дисципліни «Бренд-комунікації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерсько­го) рівня спеціальності 061 Журналістика. Історико-теоретичні аспекти бренд-комунікацій. Частина 1 / Автори-укладачі: С. А. Іванова, В. В. Ми­роненко – Дніпро: Грані, 2024. 64 с.