Михайлова Алла Анатоліївна

 


Доцент кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій
E-mail: mykhailova_a@fszmk.dnu.edu.ua  
ORCID: 0000-0003-2210-2158
ResearcherID: V-8191-2017
GoogleScholar: Алла Михайлова
 
Освіта
1992-1997 - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
факультет української філології та мистецтвознавства, філолог, викладач української мови і літератури
1999-2002 - Аспірантура Дніпровського національного університету  імені Олеся Гончара
2004 - Присуджено ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська  література»
2015 - Присвоєно вчене звання доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації
2018 - Член Національної спілки журналістів України з 2018 року.
Коло наукових інтересів: теоретичні та історичні аспекти видавничої справи, редагування різних видів літератури, медіакомунікація, літературний процес.
Викладаннядисциплін «Теорія та історія видавничої справи та редагування», «Теорія та практика видавничої справи і редагування», «Мова засобів масової комунікації», «Основи професійної комунікації», «Медіалінгвістичні технології», «Видавнича справа і культурні індустрії», «Видавництво в системі медіакомунікацій», «Сучасні видавничі стратегії».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
У фахових виданнях України:
1.Іванова  Н.І.,Михайлова А.А.Ілюстративна концепція видання роману «Місто» Підмогильного//«Communications and Communicative Technologies». –  Вип.18. – 2018. – 80с. – С. 46 – 55.
2. Блинова Н. М., Полішко Н.Є, Михайлова А. А.  Іміджевий копірайтинг: Жанри і способи створення іміджевих текстів / «Communications and Communicative Technologies». –  Вип.20. – 2020. – 121с. – С. 100 – 106.
Навчально-методичне забезпечення:
1. Підмогильна Н.В., Михайлова А.А., Іванова Н.І. Методичні рекомендації  щодо написання курсових і дипломних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти:  для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 – Журналістика (освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та редагування»).Дніпро: Ліра, 2020. – 26 с.
2.  Підмогильна Н.В., Михайлова А.А., Іванова Н.І.   Словник термінів і понять до вивчення дисциплін «Міжкультурні комунікації», «Візуальна культура», «Ораторське мистецтво», «Теорія та історія видавничої справи та редагування». Дніпро: Ліра, 2022. – 120 с. 
3. Підмогильна Н.В., Михайлова А.А., Іванова Н.І. Хрестоматія до вивчення навчальних курсів «Теорія та практика редагування перекладів», «Видання різних видів літератури», «Міжкультурні комунікації». Дніпро: Ліра, 2022. – 106 с.
Монографії:

 
1.Концепція та методологічні засади видавничого проекту «Велика українська енциклопедія»// Монографія: Редакційно-видавничий фах та сучасні культурні коди. – Дніпро: «Адверта», 2018.– С. 59-73. 
 
Сертифікати щодо  підвищення кваліфікації:
 
Тренінг-курс «Професійна діяльність у вищій школі:методи, мистецтво, майстерність», № 89-400-Т247/2022;  25.04.-05.05.2022 р..

Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи»,  № 89-400-Т85/2022, 28.03-04.04.2022 р..