Науково-методична рада ФСЗМК

Склад науково методичної ради факультету систем і засобів масової комунікації
(затверджений вченою радою ФСЗМК, протокол № 1 від 30.08.2023 р.):

Гаркавенко Юлія - голова радикандидатка наук із соціальних комунікацій, заступниця декана з міжнародного співробітництва, доцентка кафедри масової та міжнародної ктомунікації. 

Іванова Наталія - секретарка ради, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій;


Члени ради: 

Кирилова Оксана, кандидатка філологічних наук, в.о. декана ФСЗМК;
Гудошник Оксана, 
кандидатка філологічних наук, заступниця декана з наукової роботи, доцентка кафедри масової та міжнародної ктомунікації.
Михайлова Алла, кандидатка філологічних наук, заступниця декана з навчальної роботи, доцентка кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій;
Хотюн Людмила, кандидатка наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри масової та міжнародної комунікації;
Мироненко Владлена, кандидатка наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю;
Демченко Максим, кандидат політичних наук, завідувач кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій;
Ткаченко Олена Григорівна, докторка філологічних наук, професорка 
кафедри масової та міжнародної комунікації;
Підмогильна Наталія, докторка філологічник наук, професорка кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій;
Бахметьєва Алла, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації;
Іванова Світлана, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю;
Лященко Анжела, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Нормативні документи:

Закон України "Про вищу освіту"
Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ
Положення про науково-методичну раду ДНУ
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ
Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм ДНУ
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ
Положення про гаранта освітньої програми ДНУ
Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНУ (додаток 1додаток 2)
Профілі кафедр
Порядок визначення кандидатур із числа студентів ДНУ для призначення академічних, іменних та інших стипендій
Порядок розрахунку складової рейтингового балу студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
Правила призначення академічних стипендій у ДНУ


 НАЗЯВО_Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
 НАЗЯВО_Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми 
 НАЗЯВО_Глосарій 
 НАЗЯВО_Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти 

 НАЗЯВО_Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми 

 НАЗЯВО_Схема акредитації 
 НАЗЯВО_Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО 
 НАЗЯВО_Посібник з акредитації PhD програм 


Протоколи засідань:
Протокол № 1 від 21.09.2022 р. 
Протокол № 2 від 28.09.2022 р.
Протокол № 3 від 21.11.2022 р.
Протокол № 4 від 18.01.2023 р.
Протокол № 5 від 24.02.2023 р. 
Протокол № 6 від 14.03.2023 р. 
Протокол № 7 від 19.04.2023 р.
Протокол № 8 від 05.05.2023 р.
Протокол № 9 від 24.05.2023 р.
Протокол № 10 від 05.06.2023 р.