Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 06 ЖУРНАЛІСТИКА,
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Освітньо-наукова програма "Журналістика"

Рецензії та відгуки на ОНП "Журналістика"

  1. Юрій БІДЗІЛЯ, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан філологічного факультету, професор кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (файл для завантаження).
  2. Юрій ФІНКЛЕР, доктор філологічних наук, професор, викладач Циклової комісії з журналістики Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (файл для завантаження).
  3. Валентина Стєкольщикова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка, завідувачка кафедри журналістики та філології ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (файл для завантаження).
  4. Олексій КОВАЛЬЧУК, голова Правління ДОО НСЖУ, головний редактор газети «Вісті Придніпров’я», заслужений журналіст України (файл для завантаження).
  5. Олексій БЕЗУГЛИЙ, шеф-редактор «ТОВ газета “Наше місто”» (файл для завантаження).
  6. Антон ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ, здобувач вищої освіти ОНП «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика» третього (освітньо-наукового) РВО Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (файл для завантаження).
  7. Аліна ВОВКОБОЙ, здобувачко вищої освіти ОНП «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика» третього (освітньо-наукового) РВО Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (файл для завантаження).