Робочі програми дисциплін

Увага, каталог знаходиться у стадії оновлення

ОНП "Журналістика"
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

Денна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика

Заочна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика

ОП "Медіакомунікації"
другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

ОК 1.1    Методологія та організація наукових досліджень
ОК 1.2    Іноземна мова професійного спілкування
ОК 2.1    Основи медіакомунікацій: науковий, теоретичний та прикладний аспекти
ОК 2.2    Медіапроєкти
ОК 2.3    Мова професійної комунікації
ОК 2.4    Загальна типологія медіакомунікацій
ОК 2.5    Медіасупровід кризових ситуацій
ОК 2.6    Медіаменеджмент та медіапланування
ОК 2.7    Сучасне медіавиробництво
ОК 2.8    Медіааналітика та медіаекспертиза
ОК 2.9    Виробнича практика: переддипломна
 

ОП "Реклама і зв'язки з громадськістю"
другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

ОК 1.1  Методологія та організація наукових досліджень
ОК 1.2  Іноземна мова професійного спілкування
ОК 2.1  Основи медіакомунікацій: науковий, теоретичний та прикладний аспекти
ОК 2.2  Медіапроєкти
ОК 2.3  Мова професійної комунікації
ОК 2.4  Наукові основи реклами та PR
ОК 2.5  Digital-технології у рекламі та зв’язках з громадськістю
ОК 2.6  Управління рекламними та PR-структурами
ОК 2.7  Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОК 2.8  Творчі стратегії інноваційного пошуку
ОК 2.9  
Виробнича практика: переддипломна

ОП "Журналістика"
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

Денна форма навчання

ОКЗ 1.1. Фізична культура
ОКЗ 1.2. Історія та культура України
ОКЗ 1.3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОКЗ 1.4. Філософія
ОКЗ 1.5. Мова сучасної інформаційної діяльності
ОКЗ 1.6. Іноземна мова (англійська / німецька / французька)
ОКЗ 1.7. Реалізація прав, свобод і обов′язків громадянина України
ОКЗ 1.8. Історія реклами і зв'язків з громадськістю
ОКЗ 1.9. Вступ до спеціальності
ОКП 2.1. Теорія та історія соціальних комунікацій
ОКП 2.2. Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю
ОКП 2.3. Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОКП 2.4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОКП 2.5. Історія української журналістики
ОКП 2.6. Основи професійної комунікації
ОКП 2.7. Сучасні світові ЗМІ
ОКП 2.8. Візуальна культура
ОКП 2.9. Лінгвістичні концепти медійного дискурсу
ОКП 2.10. Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа
ОКП 2.11. Газетно-журнальне виробництво
ОКП 2.12. Комунікативні аспекти функціонування соціальних мереж
ОКП 2.13. Специфіка онлайнової комунікації
ОКП 2.14. Моделі телерадіомовлення: генеза і сучасний стан
ОКП 2.15. Публіцистична журналістика
ОКП 2.16. Мультимедійна журналістика
ОКП 2.17. Актуальні проблеми та стандарти кваліфікаційної роботи
ОКП 2.18. Аудіовізуальний практикум
ОКП 2.19. Інформаційно-аналітична діяльність засобів масової комунікації
ОКП 2.20. Журналістська деонтологія
ОКП 2.21.
 Крос-медійні системи
ОКП 2.22. Історія зарубіжної журналістики
ОКП 2.25. Навчальна практика: навчальна 1
ОКП 2.26. Навчальна практика: навчальна 2
ОКП 2.27. Виробнича практика: переддипломна

Заочна форма навчання

ОКЗ 1.1. Фізична культура
ОКЗ 1.2. Історія та культура України
ОКЗ 1.3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОКЗ 1.4. Філософія
ОКЗ 1.5. Мова сучасної інформаційної діяльності
ОКЗ 1.6. Іноземна мова (англійська / німецька / французька)
ОКЗ 1.7. Реалізація прав, свобод і обов′язків громадянина України
ОКЗ 1.8. Історія реклами і зв'язків з громадськістю
ОКЗ 1.9. Вступ до спеціальності
ОКП 2.1. Теорія та історія соціальних комунікацій
ОКП 2.2. Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю
ОКП 2.3. Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОКП 2.4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОКП 2.5. Історія української журналістики
ОКП 2.6. Основи професійної комунікації
ОКП 2.7. Сучасні світові ЗМІ
ОКП 2.8. Візуальна культура
ОКП 2.9. Лінгвістичні концепти медійного дискурсу
ОКП 2.10. Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа
ОКП 2.11. Газетно-журнальне виробництво
ОКП 2.12. Комунікативні аспекти функціонування соціальних мереж
ОКП 2.13. Специфіка онлайнової комунікації
ОКП 2.14. Моделі телерадіомовлення: генеза і сучасний стан
ОКП 2.15. Публіцистична журналістика
ОКП 2.16. Мультимедійна журналістика
ОКП 2.17. Актуальні проблеми та стандарти кваліфікаційної роботи
ОКП 2.18. Аудіовізуальний практикум
ОКП 2.19. Інформаційно-аналітична діяльність засобів масової комунікації
ОКП 2.20. Журналістська деонтологія
ОКП 2.21.
Крос-медійні системи
ОКП 2.22. Історія зарубіжної журналістики
ОКП 2.25. Навчальна практика: навчальна 1
ОКП 2.26. Навчальна практика: навчальна 2
ОКП 2.27. Виробнича практика: переддипломна

 

ОП "Реклама і зв'язки з громадськістю"
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика 

ОК 1.1     Фізична культура
ОК 1.2     Історія та культура України
ОК 1.3     Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОК 1.4     Філософія
ОК 1.5     Мова сучасної інформаційної діяльності
ОК 1.6     Іноземна мова (англійська / німецька / французька)
ОК 1.7     Реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України
ОК 1.8     Історія реклами та зв’язків з громадськістю
ОК 1.9     Вступ до спеціальності
ОК 2.1     Теорія та історія соціальних комунікацій
ОК 2.2     Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю
ОК 2.3     Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОК 2.4     Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОК 2.5     Історія української журналістики
ОК 2.6     Основи професійної комунікації
ОК 2.7     Сучасні світові ЗМІ
ОК 2.8     Візуальна культура
ОК 2.9     Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа 
ОК 2.10    Реклама і ПР у сучасному соціокультурному середовищі 
ОК 2.11    Система інтегрованих комунікацій
ОК 2.12    Еволюція в рекламі та ПР
ОК 2.13    Організаційні комунікації
ОК 2.14    Антикризовий ПР
ОК 2.15    Стратегічний наратив
ОК 2.16    Образні ресурси реклами та ПР
ОК 2.17    Комунікаційний практикум
ОК 2.18    Медіасистеми
ОК 2.19    Техніки і технології рекламної та ПР-комунікації
ОК 2.22    Навчальна практика: навчальна 1
ОК 2.23    Навчальна практика: навчальна 2
ОК 2.24    Виробнича практика: переддипломна
 


ОП "Диджитальні медіа"
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,

спеціальність 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

ОК 1.1  Фізична культура
ОК 1.2  Історія та культура України
ОК 1.3  Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОК 1.4  Філософія
ОК 1.5  Мова сучасної інформаційної діяльності
ОК 1.6  Іноземна мова (англійська/ німецька/ французька)
ОК 1.7  Реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України
ОК 1.8  Історія культури та інформаційної діяльності
ОК 1.9  Вступ до спеціальності
ОК 2.1  Теорія та історія соціальних комунікацій
ОК 2.2  Теорія і практика реклами і зв’язків з громадськістю
ОК 2.3  Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОК 2.4  Адміністрування сайту: SEO-оптимізація та UX-досвід
ОК 2.5  Правове регулювання та захист авторських прав в галузі культури, мистецтв та інформаційної діяльності
ОК 2.6  Етичні аспекти ділової комунікації
ОК 2.7  Диджитал-технології в інформаційній діяльності
ОК 2.8  Практичні аспекти створення мультиформатного інформаційного продукту
ОК 2.9  Основи інформаційного менеджменту
ОК 2.10 Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа
ОК 2.11 Контент-маркетинг
ОК 2.12Основи копірайтингу та сторителінг
ОК 2.13 Специфіка онлайнової комунікації
ОК 2.14 Адміністрування електронних бібліотек та баз даних
ОК 2.15 Комп’ютерні системи та програмне забезпечення інформаційної діяльності і діловиробництва
ОК 2.16 Референтна справа
ОК 2.17 Аналітика цифрових даних – новітні технології інформаційних досліджень, моніторингу, пошуку та розвідки
ОК 2.18 Веб 2.0 технології та блогінг
ОК 2.19 Комунікаційні та цифрові технології у соціальних медіа
ОК 2.20 Документознавство
ОК 2.21 Основи вебдизайну та хмарних технологій
ОК 2.22 Технології електронного урядування інформаційних потоків
ОК 2.23 Адміністрування соціальних мереж та SMM-маркетинг
ОК 2.26 Навчальна практика: навчальна 1
ОК 2.27 Навчальна практика: навчальна 2
ОК 2.28 Виробнича практика: Переддипломна


 

2022-2023 навчальний рік
ОНП "Журналістика"
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

Денна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика

Заочна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика