Кваліфікаційні роботи

Відповідно до Стандартів про вищу освіту спеціальності 061 Журналістика першого й другого рівнів вищої освіти кваліфікаційні роботи здобувачів мають розміщуватися на сайті ЗВО/структурного підрозділу/у репозитарії ЗВО.
Зі Стандарту першого РВО:


Зі Стандарту другого РВО: