Яненко Ярослав Васильович

 

професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
E-mail: Yanenko@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2468-6636
ResearcherID: https://publons.com/researcher/3265646/yaroslav-yanenko/
GoogleScholar: Ярослав Яненко 
У 1993 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія та педагогіка» та здобув кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
Кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (2012 рік), тема дисертації: «Репрезентація цінностей в рекламі в сучасному українському суспільстві».
Доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету (2022 рік).
Доктор наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (2021 рік), тема дисертації: «Рекламні комунікації як чинник соціалізації у сучасному українському суспільстві».
Рецензент журналу «Актуальні питання масової комунікації».
Сфера наукових інтересів: брендинг; рекламні комунікації; PR-комунікації; соціалізація.
Викладає дисципліни: «Реклама і PR в інформаційному суспільстві»

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:
1. Яненко Я. В. Мультимедійний творчий проект як форма самостійної роботи студентів та чинник їх професійної соціалізації. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 69. № 1. 2019. С. 174–185. (Web of Science).
2. Tkachenko O., Yanenko Y., Sydorenko O., Sypchenko I., Dudchenko L., Rudenko N. Marketing Communications in Election Campaigns. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). 2020. Vol. 11. Iss.6.P.525–533 (Scopus).
У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
1. Яненко Я. В. Тизерна реклама як складова сучасних рекламних комунікацій. Образ: науковий журнал. Суми; Київ, 2018. Вип. 2 (28). С. 118–125.
2. Яненко Я. В. Політична реклама як чинник соціалізації у сучасному суспільстві. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2018. № 1 (33). С. 166–171.
3. Яненко Я. В. Задоволеність цільової аудиторії рекламних комунікацій як чинник соціалізації. Образ: науковий журнал. Суми; Київ, 2019. Вип. 3 (32). С. 155–163.
4. Яненко Я. В. Електронні тести у дискурсі гейміфікації. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2020. № 9. С. 193–207.
5. Яненко Я. В. Мультимедійний творчий проект як інноваційна освітня технологія. Освітологічний дискурс. 2020. Вип. 31. № 4. С. 182–194.
6. Яненко Я. В. Особливості репрезентації пандемії COVID-19 в українських інтернет-ЗМІ. Образ: науковий журнал. Суми; Київ, 2020. Вип. 2 (34). С. 15–23.
7. Яненко Я. В. Інфографіка як засіб медичного інформування у період пандемії COVID-19. Образ : науковий журнал. Суми ; Київ, 2021. Вип. 2 (36). С. 6–13.
8. Яненко Я. В. Соціально-психологічні особливості текстів медіаповідомлень. Образ : науковий журнал. Суми ; Київ, 2022. Вип. 2 (39). С. 15–25.
Підручники, навчальні посібники, монографії:
1. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія. Суми: Сумський державний університет, 2018. 300 с.
2. Садівничий В., Яненко Я., Чуланова Г., Костенко А., Васильєв Ю. Спеціалізоване медичне інформування та безпека особистості: формування ефективної соціокомунікаційної моделі : моногр. ; за заг. ред. В. О. Садівничого. Суми : Сумський державний університет, 2021. 240 с.
Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:
1. Ткаченко О., Сидоренко О., Яненко Я. Методичні вказівки з підготовки до атестаційного кваліфікаційного іспиту та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю»: денної форми навчання. Суми : СумДУ. 2019. 27 с.
2. Яненко Я. Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика рекламної та ПР-діяльності» : для студ. спец. 061 «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» всіх форм навчання. Суми : СумДУ, 2020. 27 с.
3. Яненко Я. В. Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи візуальної комунікації та графічного дизайну» : для студ. спец. 061 «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» всіх форм навчання. Суми : СумДУ, 2021. 21 с.
4. Яненко Я. В., Сипченко І. В., Дудченко Л. М. Методичні вказівки з підготовки до проходження практики : для студ. спец. 061 «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» всіх форм навчання. Суми : СумДУ, 2021. 16 с.
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
1. Яненко Я. В. Не лише джингл белс: 5 важливих інгредієнтів різдвяного рекламного ролика // MarketingMediaReview. 2020. https://mmr.ua/show/5-vazhnyh-ingredientov-rozhdestvenskogo-reklamnogo-rolika
2. Яненко Я. Вивіски старих Сум: як виглядали вулиці понад століття тому // TheSumyPost– Сумські новини. 30 листопада 2021 р. https://sumypost.com/sumynews/suspilstvo/vyvisky-staryh-sum-yak-vyglyadaly-vulytsi-ponad-stolittya-tomu/
3. На вулицях і у маршрутках Сум з’явилась реклама з нецензурною лайкою // Суспільне. Новини. 13 травня 2021 р. Режим доступу: https://suspilne.media/130342-na-vulicah-i-u-marsrutkah-sum-zavilas-reklama-z-necenzurnou-lajkou/
4. Яненко Я. Кембридж, КНУ чи Гоґвортс: як відрізняється стиль топових шкіл та університетів // Студвей. 15.12.2021. https://studway.com.ua/stil-universitetiv/
5. Яненко Я. Що чекає на медіа-галузь? Суб’єктивні думки щодо трендів та перспектив // Медіа-Коло. 10 січня 2022. http://mediakolo.sumy.ua/the-media/community/1164-shcho-chekaie-na-mediahaluz-subiektyvni-dumky-shchodo-trendiv-ta-perspektyv.html
 

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу; тематичне спрямування «Соціальні комунікації, реклама і зв’язки з громадськістю»; свідоцтво СН №05408289/0811-20 від 04.06.2020 р. (180 годин).
Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща); тематичне спрямування «Educational process and its dynamics in journalism, advertising and PR in Ukraine and EU countries»; галузь знань «Journalism, Advertising and PR»; сертифікат № JSI-61703-KSW від 17.10.2021 р. (180 годин).