Кафедра медіакомунікацій та комунікаційних технологій

Адреса: вул. Наукова, 13; 9 корпус; 5 поверх, кабінет 531
Рік заснування: у 2002 році було створено кафедру "Видавничої справи та міжкультурної комунікації". У жовтні 2022 року вона була реорганізована у кафедру "Медіакомунікацій та комунікаційних технологій". Мета реорганізації – розробка на базі нової кафедри сучасної та ринково-орієнтованої освітньо-професійної програми.
Завідувач: кандат політичних наук, доцент Максим Володимирович Демченко.
Вебсайт кафедри: https://zkt.dp.ua/
Профілі кафедри у соціальних мережах: 
  

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Докторка філологічний наук, професор Наталія Василівна Підмогильна, кандидатка філологічних наук, доцент Алла Анатоліївна Михайлова; кандидатка філологічний наук, доцент Наталія Іванівна Іванова,  докторка філософії зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Колоскова Галина Валеріївнавикладач Жук Ілля Володимирович, старша лаборантка Железняк Надія Михайлівна.

Закріплені освітні програми:
"Диджитальні медіа",
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

«Менеджмент інформаційної діяльності», другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Нові освітньо-професійні програми: «Диджитальні медіа» - першого (бакалаврського) рівня, та «Менеджмент інформаційної діяльності» - другого (магістерського) рівня - це сучасні і актуальні програми з огляду на цифровізацію суспільства, впровадження цифрових технологій у наше повсякденне життя та розвиток способів створення та поширення контенту в межах інтрнет-комунікації. Саме тому ці програми цікаві абітурієнтам.

Кафедра медіакомунікації та комунікаційних технологій готуватиме фахівців у галузі диджитал медіа комунікацій, здатних створювати мультиформатний інформаційний продукт та поширювати інформаційний контент у будь-яких формах та форматах із використанням диджитал-технологій. Наші випускники зможуть успішно працювати з цифровими інформаційними системами, базами даних, електронними бібліотеками та архівами у процесах забезпечення іноформаційно-комунікативних потреб суспільства на посадах контент-менеджерів та редакторів мультимедійних видань засобів масової інформації, редакторів, документознавців, копірайтерів, блогерів, SMM-спеціалістів, SEO-спеціалістів, фахівців-аналітиків з дослідження товарного ринку, референтів, адміністраторів сайтів та електронних бібліотек.

Студенти, які опановують спеціальність диджитальні медіа, а згодом і менеджмент інформаційної діяльності під час навчання проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику в компаніях, що займаються інформаційною діяльністю та цифровими комунікаціями, видавництвах, бібліотеках, диджитал-агенціях регіонального та загальнонаціонального масштабів. Передбачається практика залучення професіоналів у галузі комунікаційної та інформаційної діяльності (фахівців диджитальних медіа та технологій, сучасної бібліотечної та архівної справи, блогерів, копірайтерів, медіаінфлюенсерів регіонального, національного та світового рівня) для проведення майстер-класів, тренінгів та тематичних презентацій. Підтримується постійний зв’язок із потенційними роботодавцями.

Студенти, які навчаються за ОП кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій, активно проводять науково-дослідницьку діяльність, беручи участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з відповідної спеціальності, конкурсах студентських наукових робіт, а також у наукових конференціях, що проводяться на факультеті, в університеті та інших ЗВО.

Випускники кафедри після здобуття освіти мають можливість працювати у різних установах, що пов`язані зі створенням і поширенням інформаційного продукту, – місцевих органах самоврядування, рекламних диджитал-агенціях, в цифрових медіа, сучасних бібліотеках та архівах, відділах маркетингу національних та регіональних компаній. Серед майбутніх напрямів професійної діяльності такі, як копірайтер та SMM-фахівець, співробітник інформаційних агенцій, медійних сайтів та диджитальних каналів комунікації.