Абітурієнту на замітку: як вступити на факультет

Нормативна база приймальної комісії

Положення про приймальну комісію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Правила прийому на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році (з додатками)

Правила прийому на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році (без додатків)

Додаток 1_Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році

Додаток 2_Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році

Додаток 3_Перелік акредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Додаток 4_Перелік конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та магістра

Додаток 5_Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2020 році

Додаток 6_Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7_Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 8_Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 9_Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в 2021 році

Приймальна комісія

Поштова адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, приймальна комісія
E-mail: pk@365.dnu.edu.ua

Місце розташування: м. Дніпро, вул. Казакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205, тел.: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75.  (див. на карті)

Порядок роботи приймальної комісії протягом 2021 року:
з 01 січня до 30 червня (крім 03 червня) та з 16 серпня до 31 грудня:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 09:00 до 16:00 години;
субота, неділя – вихідні;
з 01 липня до 15 серпня (крім 16, 20, 23 липня, 02, 05, 07, 13 серпня):
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 09:00 до 17:00 години;
субота – з 09:00 до 14:00 години;
неділя – вихідний;
03 червня, 16, 20, 23 липня, 02, 05, 07, 13 серпня – з 09:00 до 18:00 години.

Приймальна комісія ДНУ створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України. Склад приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

 

Приймальна комісія університету працює в умовах відкритості та гласності відповідно до річного плану, який затверджується ректором ДНУ.

 

Відповідальний секретар: доц. Дергачов Михайло Петрович.

До складу приймальної комісії входять:

 

 • заступник голови приймальної комісії;
 • відповідальний секретар приймальної комісії;
 • заступники  відповідального секретаря приймальної комісії;
 • члени приймальної комісії.
Основні завдання приймальної комісії:
 • забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх пи­тань вступу до вищого навчального закладу;
 • організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів;
 • відповідно до Правилами прийому до ДНУ приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
 • організовує творчі конкурси для осіб, які вступають на напрями підготовки мистецтва, журналістики, й за їх результатами приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі;
 • координує діяльність усіх підрозділів ДНУ щодо підготовки та проведення вступної кампанії;
 • організовує й проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам та підготовці абітурієнта;
 • здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та  атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
 • забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів;
 • приймає рішення про зарахування до складу студентів університету за формами навчання та джерелами фінансування.