Навчально-методичні праці

Навчально-методичні посібники / посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки / рекомендації / робочі програми / інші друковані навчально-методичні праці 

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 20 с. 

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. 19 с.

Кирилова О.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття другого магістерського рівня освіти (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2020. 24 с. 

Кирилова О. В. Газетно-журнальне виробництво : Тексти лекцій. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 30 с.

Блинова Н., Кирилова О.  Інтернет-медіа : Збірник тестів для студентів спеціальності 061 «Журналістика» (денна та заочна форми навчання). Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 90 с.

Темченко Л.В., Бучарська І.С. Методичні рекомендації до  вивчення курсу «Історія української журналістики»  (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної та заочної форми навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2022. 41 c.

Робочі програми дисциплін (2021/2022 н.р.)

Бучарська І.С. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність засобів масової комунікації» (2021)
Бучарська І.С. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» (2021)

Гаркавенко Ю.С. Робоча програма навчальної дисципліни «Іншомовні засоби масової комунікації» (2021)

Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Професійні стандарти роботи журналіста» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні медійні концепти» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія виникнення преси» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної журналістики» (2021)

Гусєв А.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Журналістика даних» (2021)

Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Digital-технології у рекламі та зв'язках з громадськістю» РВО ІІ (магістерський) (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Digital-комунікації» (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингова комунікація в пострекламну епоху» (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Нейромаркетинг - сучасний напрямок  у маркетинговій комунікації та дослідженнях» (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Система маркетингових комунікацій» (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні аспекти політичної реклами та пропаганди» (2021)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю» (2021)
 
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Макетування і верстка» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» (2021)

Темченко Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи інфосфери» (2021)
Темченко Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Масова комунікація та інформація» (2021) 

Хотюн Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (2021)
Хотюн Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Медіакритичні студії» (2021)  
Хотюн Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Медіатекст: лінгвостилістичний аналіз » (2021) 
 
 

Робочі програми дисциплін (2020/2021 н.р.)

Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Digital-технології у рекламі та зв'язках з громадськістю» (2020)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна підготовка» (2020)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Система маркетингових комунікацій» (2020)
Демченко М.В Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю» (2020)

Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Іншомовні засоби ЗМІ» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-медійна редакція» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасний медійний простір» (2020)