Навчально-методичні праці

Навчально-методичні посібники / посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки / рекомендації / робочі програми / інші друковані навчально-методичні праці 

Кирилова О. В. Газетно-журнальне виробництво : Тексти лекцій. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 30 с.

Блинова Н., Кирилова О.  Інтернет-медіа : Збірник тестів для студентів спеціальності 061 «Журналістика» (денна та заочна форми навчання). Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 90 с.

Темченко Л.В., Бучарська І.С. Методичні рекомендації до  вивчення курсу «Історія української журналістики»  (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної та заочної форми навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2022. 41 c.

Матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 20 с. 

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. 19 с.

Кирилова О.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття другого магістерського рівня освіти (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2020. 24 с. 

До уваги студентів