Навчально-методичні праці

Навчально-методичні посібники / посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки / рекомендації / робочі програми / інші друковані навчально-методичні праці 

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 20 с. 

Бахметьєва А.М. Інструктивно-методичні матеріали щодо підготовки та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. 19 с.

Кирилова О.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття другого магістерського рівня освіти (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, 2020. 24 с. 

Кирилова О. В. Газетно-журнальне виробництво : Тексти лекцій. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 30 с.

Блинова Н., Кирилова О.  Інтернет-медіа : Збірник тестів для студентів спеціальності 061 «Журналістика» (денна та заочна форми навчання). Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 90 с.

Робочі програми дисциплін

Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Професійні стандарти роботи журналіста» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні медійні концепти» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія виникнення преси» (2021)
Гудошник О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної журналістики» (2021)

Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Макетування і верстка» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» (2021)