Гудошник Оксана Василівна

Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації, 
заступниця декана з наукової роботи


 

E-mail: gudoshnik_o@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-5941-4502
ResearcherID: V-7084-2017

ResearchGate: Oksana Hudoshnyk
GoogleScholar: Oksana Hudoshnyk.
Scopus Author ID: 58010598600 

 
У 1992 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови та літератури».
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – Теорія літератури (1997), тема дисертації: «Діалог у жанрово-стильовій лірики (на матеріалі творчості М. Цвєтаєвої 10-20-х рр.)».
Доцентка кафедри журналістики (1998), кафедри масової та міжнародної комунікації (2006 – теперішній час).
Відповідальний секретар редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика» (2009-2012), «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації» (2013–2019), «Communications and Communicative Technologies» (2019–2020).

Участь у професійних об’єднаннях: 
членкиня Національної спілки журналістів України з 2017 року.
Сфера наукових інтересів: історія зарубіжної журналістики, медіатизація усної історії, графічний сторітелінг, документальний комікс. 
Викладає дисицпліни: «Історія виникнення преси»; «Історія зарубіжної журналістики»; «Журналістська етика»; «Основи наукових досліджень»; «Комунікативні аспекти журналістики співучасті»; «Сучасні медійні концепти».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Hudoshnyk, O., & Krupskyi, O. (2023). Practices of using rapid response collecting by Ukrainian museums in wartime. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 11(2), 5-16. https://doi.org/10.46284/mkd.2023.11.2.1 
 2. Hudoshnyk, O., & Krupskyi, O. P. (2022). Science and comics: from popularization to the discipline of Comics Studies. History  of Science and Technology, 12(2), 210-230: https://www.hst-journal.com/index.php/hst/article/view/540 

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Гудошник О., Бучарська І., Мироненко В., Хотюн Л. (2023). Проєкт «Рік війни»: дискусійні питання медійної освіти та журналістської практики. Communications and Communicative Technologies, (23), 97-107. https://doi.org/10.15421/292310 
 2. Hudoshnyk, O. (2023). Oral history and media: platforms for collecting witness stories. Синопсис: текст, контекст, медіа, 29(2), 139–145. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.2.11
 3. Гудошник, О.,  Крупський, О. П. Медійні можливості коміксів: сучасні інструменти формування та представлення організаційної культури. European Journal of Management Issues. 2023. Випуск 31. № 1. С. 40-49. https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/419
 4. Гудошник О., Бучарська І. Медіальність українського документального коміксу під час війни. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика.  2023. Випуск 1. №5. С. 72-8. https://doi.org/10.23939/sjs2023.01.070
 5. Гудошник O. (2022). Комікс як інструмент сучасної наукової комунікації. Communications and Communicative Technologies.2022. Випуск 22. С. 54-60. https://doi.org/10.15421/292206
 6. Гудошник O. «Історія пишеться нами». Communications and Communicative Technologies. 2022. Випуск 22. С. 147-150. https://doi.org/10.15421/292217  
 7. Гудошник О, Темченко Л. Дискусійні аспекти міждисциплінарної взаємодії журналістики та усної історії. Синопсис. 2022. Вип 2. С. 95-103. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.2.7
 8. Гудошник О.  Історія журналістики в часи презентизму: досвід США. Communications and Communicative Technologies. 2021. Вип. 21. С. 13-22. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292102.
 9. Гудошник О., Яровкіна В. Фанфікшен як альтернативні медіа:  сучасні  комунікативні практики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика.  2021.   Випуск 1.   № 1.С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.23939/sjs2021.01.043 
 10. Гудошник О.  Комеморативні медіапрактики  в період  пандемії. Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46).  С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.2(46).5
 11. Гудошник О.В. Трансмедіальні наративи коміксової журналістики: світовий та український досвід.  Communications and Communicative Technologies. 2020. Вип 20.  С. 32–41. DOI: https://doi.org/10.15421/292005.
 12. Гудошник О.В. Documentary comics у сучасному науковому дискурсі та українському комікс-просторі.  Communications and Communicative Technologies. 2019. Вип 19.  С. 32–40. DOI:  https://doi.org/10.15421/291905.
 13. Гудошник О. В. Мінливість історії: Ніл Фергюсон «Площі та вежі». Communications and Communicative Technologies. 2018.  Вип. 18. С. 79–81. DOI: https://doi.org/10.15421/2918011.
 14. Гудошник О.В. Комікс в українському комунікаційному просторі.Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2017. Випуск 17. С. 19-24.