Іванова Світлана Анатоліївна

доцентка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

E-mail: ivanova_s@fszmk.dnu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-9065-8687
ResearcherID: V-8938-2017
GoogleScholar: Svitlana Ivanova

У 1993 році закінчила ДНУ, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «філологія» та здобула кваліфікацію філолога-романіста.
У 2005 році закінчила магістратуру ДРІДУ НАДУ, отримала освіту за спеціальністю «управління проектами» та здобула кваліфікацію магістра, керівника проектів та програм.
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – Література зарубіжних країн (2001), тема дисертації: «Жанрова своєрідність і комунікативні властивості прози Н. Саррот». Доцентка кафедри (2005).
Членкиня редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України: «Аспекти публічного управління».

Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 5 років. Членькиня Української асоціації «Жінки у науці та освіті» – 11 років.
Сфера наукових інтересів: робота з інформацією, пошук смислових зв’язків, дизайн у рекламі, креаталогія.
Викладає дисципліни: «Креативні студії», «Образні ресурси реклами та ПР», «Медіапроєкти», «Теоретичні та практичні аспекти політичної реклами».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Information management reducing the risks of agricultural business in organic farming (Управління інформацією, задля зниження ризиків аграрного бізнесу в органічному землеробстві). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/68/e3sconf_ift2020_03020/e3sconf_ift2020_03020.html
 2. Models of management of the territorial community nature resources’ rational use (Моделі управління раціональним використанням природних ресурсів територіальної громади) // E3S Web of Conferences 255, 01025 (2021). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/31/e3sconf_iscmee2021_01025/e3sconf_iscmee2021_01025.html
 3. Spiral dynamics in the management of sustainable development of society (Спіральна динаміка в управлінні сталим розвитком суспільства)// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 915, 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine Citation S Ivanova et al 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 915 012039. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012039
 4. Svitlana Ivanova, Inessa Shapovalova, Liudmyla Rybalko, Ryszard Królik Стратегия поиска проектной идеи// Zarzadzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 1 (26)/2018, С. 13-22; ICV 2017: 92.06. https://www.researchgate.net/publication/332333681_Strategia_poiska_proektnoj_idei

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. INFORMATION CRISIS: ESSENCE AND POTENTIAL (Криза інформації: сутність і можливості) XVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», 03-06 May 2022, Tokyo, Japan, https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-theory-methodology-and-practice/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=EN-INFO_isg-konf_Konferencija-Aprel_&utm_content=1056453257 ,
 2. Ivanova, S., & Abelseitova, S. (2021). Комунікація: проблема зниження якості розуміння. Communications and Communicative Technologies, (21), 33-41. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292104
 3. Ivanova, S. (2020). Криза інформації: суть і потенціал. Communications and Communicative Technologies, (20), 42-49. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292006
 4. Іванова С.А. Стратегія розвитку території: стратегія і інформація. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11-12. С. 21-27.
 5. Ружевичус Ю., Иванова С. Качество жизни на работе: концепция и исследования. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 17. № 1-2. С. 71-94.
 6. Іванова С.А. Інформація як складова процесу комунікації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2017. Вип. 17. С. 38-43.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Диплом: дорогою Морфея, або Як написати диплом уві сні. Збірка-довідник / науковий керівник Іванова С.А. Дніпро: ЛІРА, 2020. 100 с.
 2. Операція: Ліквідація помилок/ посібник з 9-ти авторських кроків з української мови для студентів напрямку «Журналистика» / куратор проєкту Іванова С. Дніпро: Ліра, 2018. 48 с.
 3. Іванова С.С. Алгоритм розробки рекламного послання // Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В. Д. Демченка. Дніпро : Журфонд, 2021. 214 с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій / робочі програми:

 1. Слова та їх медіа зміст: алфавітній перелік слів: двомовний словник / Куратор проекту С.А. Іванова. Дніпро: ЛІРА, 2017. 118 с. ISBN 978-966-383-816-8.
 2. Iванова С.А., Медіапроекти: Методична розробка. Дніпро: ДНУ імені О.Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 31 с. (https://www.researchgate.net/publication/348185977_Mediaproekti_Metodicna_rozrobka_z_prakticnimi_zavdannami_do_kursu_Mediaproekti)

Апробаційні, науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

 1. Антоненко С.В., Іванова С.А., Мазуркевич А.І. та ін. Жіноче підприємство – альтернатива розвитку монопрофільних міст. Методичний посібник. Дніпро: Грані, 2017. 80 с.
 2. Иванова С.А. От дикого к розумному: управление понимания //ASTANA INTERNATIONAL QUALITY FORUM-2018. Астана, 2018. 24 с.
 3. Іванова С.А. «Пастка сенсу: мішень питань». Дніпро : Ліра, 2018. 80 c.
 4. Набір листівок до 100-річчя ДНУ Куратор проекту С.А.Іванова. Дніпро: ЛІРА, 2018. (магістерський проект з Л.Тронь).
 5. Календар Бібліотеки ДНУ на 2022 рік (бакалаврський проект зі студентом Лосуновим Є).
 6. Набір листівок з рідкими книгами бібліотеки ДНУ (бакалаврський проект зі студенткою Радіоновою Г.).
 7. Календар Бібліотеки ДНУ на 2023 рік (бакалаврський проект зі студенткою Соколовою М.).

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 1. Проходження стажування у ДРІДУ НАДУ (кафедра "Інформаційні системи і технології"): № 000447 від 01.07.2019. № 03-10-4-433
 2. Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи. 12.04-22.04.2022. № 89-4000-Т181/2022 від 22 квітня 2022 р. 60 год./2,0 кредити.
 3. Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність. 25.04-05.05.2022. № 89-400-Т234/2022 від 05.05.2022 р. 60 год./2,0 кредити.
 4. Довідка про підвищення кваліфікації 03-10-4-443 від 01.07.2019, щорічна участь у Міжнародному проекті «Сузір’я якості».