Колоскова Галина Валеріївна

E-mail: Koloskova_H@fszmk.dnu.edu.ua  
ORCID: 0000-0001-5311-7518
GoogleScholar: Галина Колоскова
У 2015 році закінчила Харківську державну академію культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» та здобула кваліфікацію: бібліотекар-бібліограф. У 2017 році закінчила магістратуру Харківської державної академії культури, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність  «книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», професійна кваліфікація «магістр з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії». У 2021 році закінчила аспірантуру Харківської державної академії культури, здобула ступінь доктора філософії, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, тема дисертації «Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект»
Загальний бібліотечний стаж – двадцять один рік, останні дванадцять років працювала на посаді провідного бібліотекаря в ДМКЗК «Централізована система публічних бібліотек для дорослих» та КЗК «Дніпровські Міські Публічні бібліотеки» ДМР

Сфера наукових інтересів:
цифровізація регіону, digital-комунікації в цифровому суспільстві

Викладає дисципліни:

Специфіка онлайнової комунікації
Аудіовізуальний практикум
Копірайтинг та рерайтинг
Ефективна комунікація у соціальних мережах
Комунікативні аспекти функціонування соціальних мереж
Етичні аспекти ділової комунікації

 

Основні наукові праці:

 1. Колоскова Г., Михайлова А. Цифрові комунікації сучасної бібліотеки: ключові аспекти. Вісник книжкової палати . 2024. - №2. - С.15-24. URL: http://visnyk.ukrbook.net/
 2. Колоскова Г. Бібліотечно-інформаційні комунікації як засіб забезпечення інформаційних потреб користувачів. Вісник книжкової палати 2020. №8. С.23-30
 3. Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект: дис.д-ра філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. ХДАК, 2021. 222 с. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova/disKoloskova.pdf
 4. Колоскова Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону. Вісник Книжкової палати. 2019. № 8. С.30-37
 5. Колоскова Г. Інформаційна інфраструктура як основа бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра. Вісник Книжкової палати 2019. №1. С.30-35
 6. Колоскова Г. В., Кобєлєв О. М. Бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпро: сучасний стан та перспективи розвитку. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. №3 (31). URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767.
 7. Колоскова Г. Бібліотечно-інформаційний потенціал як складник ресурсного потенціалу інформаційної економіки регіону Вісник Книжкової палати. 2023. №4. С.39-47
 8. Колоскова Г, Кобєлєв О. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації. Вісник Книжкової палати. 2022. №5. С.33-40
 9. Колоскова Г. Фонд головної бібліотеки регіону: історія становлення та розвитку. Бібліотечний вісник. 2020. №4. С.25-32
   

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 1. Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, сертифікат про участь у  3 Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», 9-13 квітня 2024 р., 6 годин (0,2 кредити)
 2. Освітній хаб міста Київа, сертифікат «Професія: Сторітейлер (Мистецтво сторітелінгу)», 14.04.2023, 0,1 кредит (3 год.)
 3. Освітній хаб міста Київа, сертифікат «Блогер (Школа блогерів)», 14.04.2023, 0,2 кредити (6 год)
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України та Академія української преси, сертифікат «Медіаграмотний спротив: будуємо аргументовані діалоги», 14.04.2023, 0,5 кредити (15 год.)
 5. Харківська Державна Академія Культури, сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство 21 століття», 19-20 травня 2022 р.,  0,4 кредити (12 год.)
 6. Харківська Державна Академія Культури, сертифікат про участь у Міжнародній науковій конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», 17-18 листопада 2022 р., 0,4 кредити (12 год.)
 7. Харківська Державна Академія Культури, сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство 21 століття», 20-21 квітня 2023 р.,  0,4 кредити (12 год.)
 8. Неформальна освіта: Платформа 4 PEOPLE, сертифікат №ПК-К 23-09/140 про участь в  он-лайн форумі «Психологічне здоров’я освітян», 14 вересня 2023 р, пройшла підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) та отримала теоретичні та практичні знання за темою форуму. Обсяг (тривалість) 6 годин (0,2 кредити ЄКТС), форма дистанційна.
 9. Харківська Державна Академія Культури, сертифікат про участь у Міжнародній науковій конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», 22-23 листопада 2023 р., 6 годин (0,2 кредити)
 10. Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека, сертифікат про участь в якості слухача у майстер-класі «Штучний інтелект в бібліотечній практиці», 7.12.2024 р., 3 години (0,1 кредиту ЄКТС)