Ткаченко Олена Григорівна 

E-mail: Tkachenko_O@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID ID: 0000-0002-6382-6390
Scopus Author ID: 57218302602
ResearchGate: Olena Tkacenko

У 1974 році закінчила Сумський державний педагогіний інститут, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «російська філологія» та здобула кваліфікацію «вчитель російської мови».

Докторка філологічних наук, тема дисертації: «Розвиток жанру елегії в українській літературі ХVI-ХІХ століть». 2011-2021рр. завідувачка кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.
 
 Участь у професійних об’єднаннях: 
1.Членкиня Національної спілки журналістів України з 2018 р.
2. Членкиня спеціалізованої вченої ради К 08.051.19 ДНУ ім. Олеся Гончара 2018-2021 рр. 
3. Головна редакторка наукового журналу «Філологічні трактати» (фахове видання, категорія Б).
4. Членкиня експертної ради з філологічних наук і соціальних комунікацій МОН України, 2019-2020 рр. 
5. Членкиня науково-методичної комісії МОН України з журналістики та інформації, експерт наукової ради МОН України (секція 20 - соціально-історичні науки), 2019-2020 рр.
 
Сфера наукових інтересів:  медіадискурс і медіатекст, теорія масових комунікацій.
Викладає дисципліни: «Актуальні проблеми та стандарти кваліфікаійної роботи», «Актуальні напрями досліджень масової комунікації».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Наукові публікації:

1.       The media image of Ukraine: An European view. Linguistics and Culture Review. 2021. 5. C. 203-217. (Scopus).
2.  Регіональний сегмент у новинному контенті центрального телебачення України. Образ. 2021. 1. C. 114-121. Фахове видання (Б).
3. Personnel behaviour management through social communications Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5). Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5).(Scopus).
4.Management of social communications of enterprises. International Journal of Management (IJM). 2020. Volume: 11, Issue: 7. C. 293–302. DOI: DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.028.(Scopus)
5. Social Communication Management Modelling. Estudio de Economia Aplicada.2020. Volume: 38-3(1).DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4050
6.    Klyushnikov and His Time (1811−1895): the Poet’s Spiritual Quest.Bylye Gody. 2020. 56. C. 571-582. DOI: 10.13187/bg.2020.2.571.(Scopus).
7.   Marketing Communications in Election Campaigns.International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. 11. C. 525-533. DOI: 10.34218/IJARET.11.6.2020.048.(Scopus).
8.    Formation of a system of material support and encouragement of civil servants of the Russian empire at the end of the 18th – first half of the 19th centuries.Bylye Gody. 2020. 57 (3). C. 1034–1044. DOI: 10.13187/bg.2020.3-1.1415.(Scopus)

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Ткаченко О., Хотюн Л.Методичні рекомендації «Мотиваційні складові щодо вибору проблематики та написання кваліфікаційної роботи» для здобувачів першого рівня вищої освіти  спеціальності 061 «Журналістика».
2. Українська класична елегія. Суми: Сумський державний університет, 2021
3. Ткаченко О., Сидоренко О. Методичні вказівки з підготовки до проходження практики для студентів спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» всіх форм навчання.Суми : СумДУ. - 2021 р.
4. Ткаченко О., Бондаренко О., Сидоренко О. Підсумкова атестація. Методичні вказівки. Підготовка та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. Суми : СумДУ. - 2021 р.
5. Ткаченко О., Бондаренко О., Сидоренко О., Яненко Я. Підсумкова атестація. Методичні вказівки. Підготовка та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання.Суми : СумДУ. - 2021 р.
6.Ткаченко О., Сидоренко О., Яненко Я. Методичні вказівки з підготовки до атестаційного кваліфікаційного іспиту та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності "Журналістика" освітньої програми "Реклама і зв’язки з громадськістю": денної форми навчання.Суми : СумДУ. - 2021 р.

Апробаційні, науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

1.Ткаченко О., Черняков Б.Тематичний контент новин місцевих телеканалів.Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2021. С. 110-113  
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf 
2. Ткаченко О.Г., Науменко А.Соціокомунікаційна характеристика видання «УКРАЇНА МОЛОДА». Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2021. С. 91-93
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
3.Ткаченко О., Немеш В. Український» контент інтернет-порталу «DEUTSCHE WELLE»:
тематичне наповнення. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2021. С. 41-43
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
4.Ткаченко О., Охріменко Л. Проблеми економіки в контенті одного номера газети «ДЕНЬ». Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2021. С. 3-6
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
5. Ткаченко О., Мостіпан Т. Суспільне телемовлення в Україні та світі: особливості функціонування телерадіорганізацій. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2021. С. 23-25
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
6.Ткаченко О., Крикуненко М. Баланс позитивної і негативної тематики у газеті «ДЕНЬ».Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2020. С. 3-6
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
7.Ткаченко О., Кріцька В. Контент газети «ДЕНЬ»: регіональний вимір.Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2020. С. 6-7
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
8. Ткаченко О.,Тищенко М. Дискримінаційна лексика в сучасних медіа. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2020. С. 8-10
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf
9.Ткаченко О., Шеденко З. Роль інтерв’ю у формуванні контенту газети «ДЕНЬ» (на матеріалах випусків №170, №173 – 177 за вересень 2019 року).Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : тези доповідей, Суми. 2020. С. 13-15
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77205/1/Zvahelska_journalism.pdf

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

1.DIGIN.NET2 German-UkrainiandigitalInnovationNetwork2 International Internship “Digital Future: Blended Learning”, DN 202305216, April 4, 2023 - Мау 31, 2023, 180 H / 6 E