Хотюн Людмила Валентинівна

Завідувачка кафедри масової та міжнародної комунікації

E-mail: khotyun_l@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0003-3147-7875
ResearcherID:  V-4669-2017
ResearchGate: Lyudmila Khotyun
GoogleScholar:  Людмила Хотюн
У 1993 році закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «російська філологія» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови мови та літератури».
Кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю шифр 27.00.04 – Теорія та історія журналістики, тема дисертації: «Типологічні особливості «часопису новин» (світовий досвід та українські реалії)».
Участь у професійних об’єднаннях: членкиня Національної спілки журналістів України.
Сфера наукових інтересів: Сучасні медіанаративи, медіатекст, теорія та історія соціальних комунікацій.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи медіакомунікацій: науковий, теоретичний та прикладний аспекти»,  «Крос-медійні системи», «Стратегії створення ефективного тексту», «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Науково-публіцистична журналістика».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Наукові праці:
 1. Chornobylskyi А., Kyrylova O., Krupskyi O. P., Khotiun L. Social sharing of emotions in social media system on the example of creepypasta on Reddit. Information & media. 2023. Vol. 96. P. 65—79. URL: https://doi.org/10.15388/im.2023.96.66(Scopus)
 2. Гудошник О., Бучарська І., Мироненко В., Хотюн Л. Методика створення та реалізації студентських медіапроєктів. Проєкт «Рік війни:дискусійні питання медійної освіти та журналістської практики. CommunicationsandCommunicative Technologies, 2023. Вип. 23. С. 99-109. https://doi.org/10.15421/292310

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Ткаченко О.Г., Хотюн Л.В.Методичні вказівки:«Мотиваційні складові щодо вибору проблематики та написання кваліфікаційної роботи» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика»  (Дніпро, 2024).
 2. Хотюн Л.В. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів другого рівні вищої освіти 061 «Журналістика», ОП «Медіакомунікації», «Реклама та зв’язки з громадськістю» з навчальної дисципліни «Теорія та методика наукових досліджень» (Дніпро, 2024).
 3. Хотюн Л.В. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів другого рівні вищої освіти 061 «Журналістика», ОП «Медіакомунікації», «Реклама та зв’язки з громадськістю» з навчальної дисципліни  «Основи медіакомунікацій: науковий, теоретичний та прикладний аспекти»(Дніпро, 2024).
 4.  Людмила Хотюн. Медіакритичні наративи сучасного медійного простору//  Медіанаративи: колективна монографія / Дніпро : ЛІРА, 2022, С. 16-30.
 5. Людмила Хотюн. Книжкові промоції: генеза та сучасність// Медіасфера: локальне та глобальне: колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ЖУРФОНД, 2021, С. 134–153.
 6. Хотюн Л.В., Лященко А.В. Методичні вказівки:  «Медіакритика» (Дніпро, 2019).
 7. Хотюн Л. В. Методичні вказівки:  «Теорія журналістики» (Дніпро, 2019), Дніпро.

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

 1. Медіапрезентація традиційного національного одягу українців у світових виданнях. Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Ю.Р. Казімова.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022.  132 с. С. 124-126. https://lpnu.ua/events/mizhnarodna-konferentsiia-innovatsii-ta-osoblyvosti-funktsionuvannia-zmi-v-demokratychnomu-1
 2. Khotiun L. On changes in the professional activity of journalists in Ukraine during the full-scale aggression of the Russian Federation and in the conditions of martial law. SIMEC Institute of Technology.June 14th, 2022. https://simecinstitute.edu.bd/blog_post/trends-of-fake-news-distribution-and-counteraction-in-ukraine-part-5-on-changes-in-the-professional-activity-of-journalists-in-ukraine-during-the-full-scale-aggression-of-the-russian-federation-and/
 3. Гречана Я. М., Хотюн Л. В. Голівудський формат Ellenshow в «Оляшоу»: причини фіаско. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020.  132 с.
 4. Кравченко А. В., Хотюн Л. В. Характеристика контенту відеохостингу TikTok.Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія: Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020.  132 с.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 1. CertificfteВ2, 21/November/2020/, Dnipro (UA), 14D94TL17DP09
 2. Освітній центр Верховної Ради України. Центр протидії дезінформації. Рада національної безпеки і оборони України: «Курс з комунікативних навичок ідентифікації та нейтралізації ІПСО (інформаційно-психологічних спецоперацій)» (18.11 – 16.12 2023 року). Сертифікат № 10187, обсяг програми: 6 годин / 0,3 еcts.
 3. Освітній центр Верховної Ради України. Центр протидії дезінформації. Рада національної безпеки і оборони України: «Оце курс: дезінfakeція твого інфопростору» (4-31 травня 2023 року). Сертифікат № 07132, 18 академічних годин / 0,6 ects.
 4. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, тренінг-курс з 13.02.2023 р. по 01.03.2023 р. за програмою «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи», свідоцтво ПК № 89-400-Т02/2023 від 01.03.2023 р.
 5. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, стажування з 02.06.2022 р. по 08.06.2022 р. за програмою «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність», Сертифікат Д № 89-400-Т317/2022 від 08.06.2022 р.
 6. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки», довідка № 89-400-207 від 19.03.2019 р. 6 кредитів