Кирилова Оксана Вікторівна

Виконувачка обов'язків декана факультету систем і засобів масової комунікації

 

E-mail: kyrylova_o@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0001-5393-0138
ResearcherID: T-6137-2017
GoogleScholar: Oksana Kyrylova
ResearchGate: Oksana Kyrylova
SSRN: Oksana Kyrylova

У 1998 році закінчила Дніпровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію журналіста.

Кандидатка філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – Журналістика (2005), тема дисертації: «Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми)».
Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації (2007).
 
Членкиня редакційної колегій наукового журналу, включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) Communications and Communicative Technologies.

Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України.

Стаж журналістської діяльності понад 10 років. Працювала шеф-редактором обласної газети, журналісткою в газеті, телеведучою, медіатренером, політконсультантом, медіаексперткою, вела авторські програми на телебаченні. 

Сфера наукових інтересів: сучасні світові медіа, мультимедійна журналістика, сучасне новинне виробництво, медіаосвіта та медіаграмотність, наукова та науково-популярна журналістика, кросмедійна система.

Викладає дисципліни: «Газетно-журнальне виробництво», «Сучасні світові ЗМІ», «Макетування і верстка», «Мультимедійна журналістика»

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

Chornobylskyi, A., Kyrylova, O., Krupskyi, O., & Khotiun, L. (2023). Social Sharing of Emotions in Social Media System on the Example of Creepypasta on Reddit. Information & Media, 96, 65-79. https://doi.org/10.15388/Im.2023.96.66 (Scopus)
Kyrylova, O., Blynova, N., & Pavlenko, V. (2023). The perspectives for mobile application use in media education. Interactive Learning Environments. DOI: 10.1080/10494820.2023.2186897 (Scopus, WoS)
Kyrylova, O., Krupskyi, O.P., Bakhmetieva, A. (2022). Transforming Lasswell’s linear model in the digital football discourse: The level of Youtube communication. Revista San Gregorio, 1(52),  1-19. https://doi.org/10.36097/rsan.v0i52.2048 (WoS)
Pashchenko, В., Kyrylova, O., Pavlenko, V., & Blynova, N. (2021). The implementation of a new pop cosmopolitanism concept in the process of mediatization of Japanese mass culture. Journal of Print and Media Technology Research, 10(3),  179-192. DOI: 10.14622/JPMTR-2105 (Scopus, WoS)

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

Бахметьєва A., Кирилова O. Специфіка презентації громадсько-політичної проблематики в соціальних медіа традиційними новинними ЗМІ під час війни в Україні. Communications and Communicative Technologies. 2022. Issue  22. P. 5-14. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292201
Кирилова О., Чорнобильський А. Соціальний обмін емоціями у системі соціальних медіа: результати аналізу коментарів до крипіпасти на платформі Reddit. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. 27 (4). С. 245-251. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.4.7 (Фахове видання. Соціальні комунікації, журналістика. Категорія «Б»)
Кирилова О. Наукова та науково-популярна журналістика: складнощі дефініції понять і типологізації медіа. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. 27(3).C. 141–148. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.3 (Фахове видання. Соціальні комунікації, журналістика. Категорія «Б»)
Kyrylova O. Ukrainian perspectives of immersive journalism. Communications and Communicative Technologies. 2020. Issue20. P. 49-55. https://doi.org/10.15421/292007 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «В»)
Pashchenko B., Kyrylova O.  Globalization of manga: rationale of its popularity in the world in comparison with Ukraine. Держава та регіони. 2019. № 3(39). С. 56-62. URL: http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/article/view/522 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «Б»)
Кирилова О. В. Імерсивна журналістика: чинники ефективного функціонування. Communications and Communicatve Technologies. 2019. Issue 19. С. 48–55. DOI: 10.15421/291907 (Фахове видання. Соціальні комунікації. Категорія «В»)
Блинова Н.М., Кирилова О.В.  Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту. Communications and Communicatve Technologies. 2018. Issue 18. С. 14–23. DOI: 10.15421/291802 (Фахове видання. Соціальні комунікації)
Кирилова О. В. Імерсивна журналістика: досвід світових новинних ресурсів. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2017. Вип. 17. С. 51–57. URL: https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/104/101 (Фахове видання. Соціальні комунікації)
Кирилова О.В. Крос-медійний характер діяльності «The New York Times»: генеза та сучасний стан. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2016. Т. 24. № 12. С. 87-93. URL: https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/82
Кирилова О.В., Докуніна К.О. «Таймс»: нове обличчя. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2014. Вип. 14. С. 59-64.  
Кирилова О.В. «The Guardian»: від другорядної манчестерської газети до одного з найбільш цитованого медіа світуВісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2013. Вип. 13. С. 60-67.  
Кирилова О.В. Impact або Compact (проблема таблоїдизації якісної преси). Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Літературознавство. Соціальні комунікації. 2008. Т. 16. № 12. С. 57-62.
Кирилова О.В. Специфіка амерканської моделі медіавпливу. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Літературознавство. Соціальні комунікації. 2007. С. 47-51.  

Підручники, навчальні посібники, монографії:

Основи копірайтингу: навчально-методичний посібник / уклад. Н.М. Блинова, О.В. Кирилова. - Дніпро : ПП Вахмістров О.Є., 2023 р. 126 с.
Кирилова О. Журналістика довгої форми у системі диджитальної медіапрактики. Медіанаративи. Колективна монографія. Дніпро : Ліра, 2022. С. 30-42
Кирилова О. Подкастинг як перспективний напрям медіадіяльності. Медіанаративи. Колективна монографія. Дніпро : Ліра, 2022. С. 77–89
Кирилова О., Чорнобильський А.  “Соціальна мережа” як метафеномен: досвід функціонування онлайнової платформи Reddit. Медіасфера: локальна та глобальна : колективна монографiя. Дніпро : Журфонд, 2021. С. 60-87.
Кирилова О. Імерсивна журналістика: від витоків до сучасних трансформацій. Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографiя. Дніпро : Грані, 2020. С. 70-84.

Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Макетування і верстка» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні світові ЗМІ» (2021)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Іншомовні засоби ЗМІ» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-медійна редакція» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» (2020)
Кирилова О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасний медійний простір» (2020)

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації: