Кафедра медіакомунікацій та комунікаційних технологій

Адреса: вул. Наукова, 13; 9 корпус; 5 поверх, кабінет 531
Рік заснування: у 2002 році було створено кафедру "Видавничої справи та міжкультурної комунікації". У жовтні 2022 року вона була реорганізована у кафедру "Медіакомунікацій та комунікаційних технологій". Мета реорганізації – розробка на базі нової кафедри сучасної та ринково-орієнтованої освітньо-професійної програми.
Завідувач: кандат політичних наук, доцент Максим Володимирович Демченко.
Вебсайт кафедри: https://zkt.dp.ua/
Профілі кафедри у соціальних мережах: 
  

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Доктор філологічний наук, професор Наталія Василівна Підмогильна, кандадат філологічних наук, доцент Алла Анатоліївна Михайлова; кандидат філологічний наук, доцент Наталія Іванівна Іванова, кандидат філологічних наук, доцень Людмила Василівна Куценко, викладач Жук Ілля Володимирович - фахівець з копірайтингу та SMM. 
 

Закріплені освітні програми:
"Диджитальні медіа",
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

"Видавнича справа та редагування", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика;


"Видавнича справа та редагування", другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика.

"Видавнича справа та редагування" – освітня програма, яка вже  давно здобула популярність і викликає інтерес в абітурієнтів, про що свідчить стабільно високий конкурс. Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації готує фахівців у галузі видавничої справи, редагування, міжкультурної комунікації.

Студенти, які навчаються за ОП "Видавнича справа та редагування", під час навчання проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику в різних установах та на підприємствах, пов’язаних із засобами масової комунікації, в рекламних агенціях, де безпосередньо знайомляться зі змістом та особливостями майбутньої професії, а також мають змогу спробувати власні сили як редактори, прес-секретарі, журналісти, а студенти-магістри – ще й асистентську практику на кафедрі, під час якої одержують можливість випробувати себе як викладачі.

Випускники кафедри після одержання освіти працюють в різних установах, що пов`язані з видавничою справою та редагуванням, – видавництвах, друкарнях, на телевізійних каналах, у редакціях газет і журналів, редакційно-видавничих відділах вузів, установ та підприємств. Так, група випускників першого набору сьогодні утворила творчий колектив, який готує власну програму на столичному каналі СТБ; багато випускників є співробітниками місцевих дніпропетровських ТБ-каналів – як редактори, випускові та літературні редактори, журналісти; численні спеціалісти з видавничої справи та редагування працюють у місцевих ЗМК, а також періодичних виданнях Дніпра, Львова, Запоріжжя, Мелітополя.