Робочі програми дисциплін

Увага, каталог знаходиться у стадії оновлення

ОНП "Журналістика"
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

Денна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика

Заочна форма навчання

ОК 1.1 Філософія та наукова етика
ОК 1.2 Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність
ОК 1.4 Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1 Теорія та історія масової комунікації
ОК 2.2 Актуальні напрями досліджень масової комунікації
ОК 2.3 Викладацька практика

ОП "Медіакомунікації"
другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

ОК 1.1 Методологія та організація наукових досліджень
ОК 1.2 Іноземна мова професійного спілкування
ОК 2.1 Теорія та історія соціальних комунікацій
ОК 2.2 Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОК 2.3 Книгознавство та бібліотекознавство
ОК 2.4 Лінгвістичні основи інфосфери
ОК 2.5 Медіасупровід кризових ситуацій
ОК 2.6 Медіаменеджмент та медіапланування
ОК 2.7 Типологія сучасних медійних структур
ОК 2.8 Сучасні медійні концепти
ОК 2.9 Виробнича практика: переддипломна 

ОП "Реклама і зв'язки з громадськістю"
другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

ОК 1.1 Методологія та організація наукових досліджень
ОК 1.2 Іноземна мова професійного спілкування
ОК 2.1 Теорія та історія соціальних комунікацій
ОК 2.2 Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОК 2.3 Книгознавство та бібліотекознавство
ОК 2.4 Digital-технології у рекламі та зв'язках з громадськістю
ОК 2.5 Non-fiction - сучасний комунікаційний тренд
ОК 2.6 Медіапроекти
ОК 2.7 Сторітеллінг
ОК 2.8 Соціокультурні проекти
ОК 2.9 Виробнича практика: переддипломна

ОП "Журналіститка"
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 061 Журналістика

Денна форма навчання

ОКЗ 1.1. Фізична культура
ОКЗ 1.2. Історія та культура України
ОКЗ 1.3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОКЗ 1.4. Філософія
ОКЗ 1.5. Мова сучасної інформаційної діяльності
ОКЗ 1.6. Іноземна мова (англійська / німецька / французька)
ОКЗ 1.7. Реалізація прав, свобод і обов′язків громадянина України
ОКЗ 1.8. Історія реклами і зв'язків з громадськістю
ОКЗ 1.9. Вступ до спеціальності
ОКП 2.1. Теорія та історія соціальних комунікацій
ОКП 2.2. Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю
ОКП 2.3. Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОКП 2.4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОКП 2.5. Історія української журналістики
ОКП 2.6. Основи професійної комунікації
ОКП 2.7. Сучасні світові ЗМІ
ОКП 2.8. Візуальна культура
ОКП 2.9. Лінгвістичні концепти медійного дискурсу
ОКП 2.10. Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа
ОКП 2.11. Газетно-журнальне виробництво
ОКП 2.12. Комунікативні аспекти функціонування соціальних мереж
ОКП 2.13. Специфіка онлайнової комунікації
ОКП 2.14. Моделі телерадіомовлення: генеза і сучасний стан
ОКП 2.15. Публіцистична журналістика
ОКП 2.16. Мультимедійна журналістика
ОКП 2.17. Актуальні проблеми та стандарти кваліфікаційної роботи
ОКП 2.18. Аудіовізуальний практикум
ОКП 2.19. Інформаційно-аналітична діяльність засобів масової комунікації
ОКП 2.20. Журналістська деонтологія
ОКП 2.21. Теорія масової комунікації
ОКП 2.22. Історія зарубіжної журналістики
ОКП 2.25. Навчальна практика: навчальна 1
ОКП 2.26. Навчальна практика: навчальна 2
ОКП 2.27. Виробнича практика: переддипломна

Заочна форма навчання

ОКЗ 1.1. Фізична культура
ОКЗ 1.2. Історія та культура України
ОКЗ 1.3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
ОКЗ 1.4. Філософія
ОКЗ 1.5. Мова сучасної інформаційної діяльності
ОКЗ 1.6. Іноземна мова (англійська / німецька / французька)
ОКЗ 1.7. Реалізація прав, свобод і обов′язків громадянина України
ОКЗ 1.8. Історія реклами і зв'язків з громадськістю
ОКЗ 1.9. Вступ до спеціальності
ОКП 2.1. Теорія та історія соціальних комунікацій
ОКП 2.2. Теорія і практика реклами та зв'язків з громадськістю
ОКП 2.3. Цифрові технології в освіті, науці та мистецтві
ОКП 2.4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
ОКП 2.5. Історія української журналістики
ОКП 2.6. Основи професійної комунікації
ОКП 2.7. Сучасні світові ЗМІ
ОКП 2.8. Візуальна культура
ОКП 2.9. Лінгвістичні концепти медійного дискурсу
ОКП 2.10. Сучасний диджитал-промоушн та аудиторія цифрових медіа
ОКП 2.11. Газетно-журнальне виробництво
ОКП 2.12. Комунікативні аспекти функціонування соціальних мереж
ОКП 2.13. Специфіка онлайнової комунікації
ОКП 2.14. Моделі телерадіомовлення: генеза і сучасний стан
ОКП 2.15. Публіцистична журналістика
ОКП 2.16. Мультимедійна журналістика
ОКП 2.17. Актуальні проблеми та стандарти кваліфікаційної роботи
ОКП 2.18. Аудіовізуальний практикум
ОКП 2.19. Інформаційно-аналітична діяльність засобів масової комунікації
ОКП 2.20. Журналістська деонтологія
ОКП 2.21. Теорія масової комунікації
ОКП 2.22. Історія зарубіжної журналістики
ОКП 2.25. Навчальна практика: навчальна 1
ОКП 2.26. Навчальна практика: навчальна 2
ОКП 2.27. Виробнича практика: переддипломна